Den ideella sektorns verksamhet drivs inte av något vinstintresse eller utförs av en beskattningsbar aktör, därför är det orimligt att momsbelägga den. Bland annat detta skriver Folkbildningsförbundet i ett remissvar på utredningen" Mervärdesskatt för den ideella sektorn, mm".

Folkbildningsförbundet har med tillfredsställelse noterat att regeringen häromdagen skickade en uppmaning till Europeiska kommissionen att reglerna i det gemensamma EU-direktivet om moms måste ses över för att förbättra villkoren för den ideella sektorn.

Eftersom den ideella sektorns verksamhet inte drivs av något vinstintresse eller utförs av en beskattningsbar aktör är det orimligt att momsbelägga den, anser Folkbildningsförbundet.

Det är positivt att regeringens utredning ”Mervärdesskatt för den ideella sektorn, mm ” föreslår undantag för folkbildningen. Utredningen är en reaktion på att Europeiska kommissionen beslutat att inleda ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige, då den anser att den svenska lagstiftningen inte överensstämmer med EU:s mervärdeskattedirektiv. Dessvärre är det oklart vad som ingår i det undantag som utredningen föreslår. Folkbildningsförbundet anser att samliga varor och tjänster som är förknippade med folkbildningsverksamhet måste förbli momsbefriade. Annars riskerar vi negativa konsekvenser för deltagare, verksamhet och samhället i stort. Ett resultat skulle bli höjda deltagaravgifter, som utesluter många människor från de möten och den kunskap som studieförbunden erbjuder.

Ett införande av moms för uthyrning av verksamhetslokaler skulle också vara förödande för folkbildningens organisationer. Folkbildningsförbundet anser att frågan om moms på hyreskostnader inte bör behandlas i utredningen eftersom frågan inte varit föremål för något krav från EU.

Hela remissvaret från Folkbildningsförbundet och studieförbunden, se Dokument på MyNewsDesk.

Kontakt Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation: Elisabet Andersson, biträdande generalsekreterare08 - 402 01 53 eller 0707 26 17 12

Folkbildningsförbundet är de nio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. De nio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50