På Folkbildningsförbundets extra förbundsmöte valdes Monica Widman-Lundmark till ny ordförande. - Det är hedrande att bli vald till ordförande för en sådan viktig organisation som har till syfte att lyfta fram och stärka studieförbunden och folkbildningsverksamheten, kommenterar Widman-Lundmark.

På Folkbildningsförbundets extra förbundsmöte valdes Monica Widman-Lundmark till ny ordförande. - Det är hedrande att bli vald till ordförande för en sådan viktig organisation som har till syfte att lyfta fram och stärka studieförbunden och folkbildningsverksamheten, kommenterar Widman-Lundmark.

Monica Widman-Lundmark är förbundssekreterare för Arbetarnas Bildningsförbund, ABF. Till vice ordförande valdes Kerstin Enlund från Studieförbundet Bilda.

- Studieförbunden spelar en viktig roll i samhällsbyggandet och uppdraget som ordförande förpliktigar med tanke på de stora och viktiga insatser som studieförbunden just nu gör för att ge asylsökande en bra introduktion i Sverige. Uppgifterna för folkbildningen är många och med ett bra stöd från samhället kan vi göra ännu mer, både här och nu och i framtiden, säger Monica Widman-Lundmark.

Den 1 januari 2016 byter Folkbildningsförbundet namn till Studieförbunden.

För mer information kontaktaAnna Morin, kommunikationsansvarig, 070-251 91 46, anna@studieforbunden.se

Foto: ABF

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. De tio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd Studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50