”Under ett valår behöver vi möten, samtal och debatter. Allt det som studieförbunden har att erbjuda” säger Maicen Ekman, generalsekreterare för Folkbildningsförbundet.. Därför är det nedslående att 30 procent av kommunerna sänker anslagen till studieförbunden. Under en tioårsperiod har stödet minskat med 116 miljoner kronor.

”Under ett valår behöver vi möten, samtal och debatter. Allt det som studieförbunden har att erbjuda” säger Maicen Ekman, generalsekreterare för Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation.

Därför är det nedslående att 30 procent av kommunerna sänker sina anslag till studieförbunden. Under en tioårsperiod har stödet minskat radikalt. Det handlar om 116 miljoner kronor på tio år, med hänsyn till förändringar i penningvärdet blir det en minskning med över en tredjedel.

För 2010 är det 92 kommuner som budgeterar sänkta generella bidrag i kronor räknat.”Det är oerhört nedslående. Studieförbunden betyder mycket för vuxnas lärande, och för föreningslivet i Sverige” säger Maicen Ekman.

I studiecirkeln möts människor för att lära tillsammans. Ämnet kan vara allt från föreningskunskap och lokal utveckling till hiphop och dans.

En ny deltagarundersökning visar att studiecirkeln är mycket populär bland sina deltagare. 94 procent anser att de förbättrat sina kunskaper och färdigheter. Över 70 procent uppger att de blivit säkrare som personer. 65 procent vill fortsätta studera i såväl studiecirklar som inom andra studieformer.

”Vi hoppas ändå på nya tag efter valet. Att kommunpolitikerna vill satsa på folkbildning och möten som utvecklar både människor och samhälle” säger Maicen Ekman.”Det finns trots allt 35 kommuner som valt att öka sitt generella stöd i år.”

Varje år genomförs 281 000 studiecirklar med nära två miljoner deltagare. Studieförbunden arrangerar över 300 000 kulturprogram per år.

Läs merKommunernas bidrag till studieförbunden (Folkbildningsrådet)Uppföljning av studieförbundens ekonomi – Tabell över kommuner med högst/lägst anslagDeltagarundersökning 2008 (Rapport från Folkbildningsrådet 2010)

KontaktinformationFolkbildningsförbundets generalsekreterare Maicen Ekman: 0709-780 928

De tio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50