Hela nio av tio svenskar anser att studieförbunden är viktiga i samhället. Och sex av tio har deltagit i studieförbundens verksamhet någon gång. Resultaten presenteras i en ny SIFO-undersökning. "Det är roligt att så många människor väljer att delta, och anser att verksamheten har ett samhällsvärde" kommenterar Annelie Roswall Ljunggren, generalsekreterare Folkbildningsförbundet.

Studieförbunden har en stark ställning. Hela nio av tio svenskar anser att studieförbunden är viktiga i samhället. Och nya siffror visar att studiecirklar och kulturarrangemang är mycket populära, sex av tio har deltagit i studieförbundens verksamhet någon gång. Resultaten presenteras i en SIFO-undersökning genomförd på uppdrag av Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation.

-  Det är roligt att så många människor väljer att delta i studieförbundens verksamhet, och dessutom anser att verksamheten har ett samhällsvärde, kommenterar Folkbildningsförbundets generalsekreterare Annelie Roswall Ljunggren.

Studien visar att statens prioritering av folkbildningen har stor betydelse för människor. De flesta kommuner satsar också på folkbildning, men i mycket olika omfattning. Hos några ökar stödet till studieförbunden, men totalt sett har de generella anslagen från kommunerna halverats under en tjugoårsperiod.

-  Både stad och landsbygd har sina utmaningar, och studieförbunden behöver intensifiera dialogen med kommunerna om vilka möjligheter som finns. Att investera i folkbildning stärker både individ och lokalsamhälle, säger Annelie Roswall Ljunggren.

För mer information kontakta:Annelie Roswall Ljunggren, Folkbildningsförbundets generalsekreterare, 0706-946038Anna Morin, kommunikationsansvarig, 0702-519146, anna@studieforbunden.se

SIFO-undersökningen ”Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013”:http://www.studieforbunden.se/wp-content/files/Rapport_-_allmnheten130402.pdf

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens intresseorganisation. De tio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50