Foto: Nadja Hallström 2016

Tillsammans med sina nordiska systerorganisationer genomför Studieförbunden ett heldagsprogram med fokus på att utveckla modeller för ett lyckat mottagande av nyanlända. Detta görs under den 7e nordiska konferensen om vuxnas lärande i Jönköping 3-5 maj 2017.

I samband med den 7e nordiska konferensen om vuxnas lärande i Jönköping 3-5 maj 2017, genomför Studieförbunden tillsammans med sina nordiska systerorganisationer ett heldagsprogram med fokus på att utveckla modeller för ett lyckat mottagande av nyanlända.

Verksamhetsexempel från folkbildnings- och civilsamhällesaktörer i de nordiska länderna har samlats in och överlämnats till en forskargrupp som går igenom materialet och sammanfattar resultaten i en rapport. I första hand ser forskarna på faktorer som påverkar nyanländas möjligheter att komma i arbete. Men även kvaliteter som medborgarkunskap och språkfärdigheter ingår i forskningen. 

Läs mer: http://studieforbunden.se/var-verksamhet/projekt/nyanlanda-i-norden/

Projektet stöds av Nordiska Ministerrådet och görs i samarbete med NVL.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50