Nordiska ministerrådet: Studieförbunden bidrar till etablering

Folkbildningens nätverk skapar inkludering och ökar chansen till anställning. Studieförbunden finns på plats under på Nordiska ministerrådets konferens för att tala om etablering på arbetsmarknaden, särskilt för gruppen utrikes födda kvinnor.

De tio studieförbunden bidrar till etablering, inte minst för gruppen utrikes födda kvinnor. Studieförbunden finns på plats under Nordiska ministerrådet för att berätta om folkbildningens metoder.  

- Engagemanget är stort och ambitionerna höga. Bilden är samstämmig, de tio studieförbunden har erfarenhet, kapacitet och vilja att göra ännu mer för målgruppen än idag, om de får rätt förutsättningar, säger Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson.

De tio studieförbunden har sedan 2015 nått 120 000 asylsökande med språk- och samhällsorientering. Verksamheter pågår i alla län och har bedrivits i mer än 270 kommuner. I år påbörjas särskilda satsningar med uppsökande och studiemotiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor med kort utbildning. 

Läs mer om studieförbundens etableringsarbete och metoder här:

Rapport: "Första länken - ett halvår med uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor."Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50