Onsdag den 29 april 2009 grundades Civos - Civilsamhällets organisationer i samverkan. Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation är en av de tretton organisationer som valt att gå samman för att långsiktigt bidra till ett starkare civilsamhälle och aktivt föreningsliv.

Ny gemensam kraft i civilsamhället

Onsdag den 29 april 2009 grundades Civos - Civilsamhällets organisationer i samverkan. Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation är en av de tretton organisationer som valt att gå samman för att långsiktigt bidra till ett starkare civilsamhälle och aktivt föreningsliv.

- Civos är en unik möjlighet att föra fram idéburna organisationers gemensamma ståndpunkter De nio studieförbunden har sammanlagt över 200 medlemsorganisationer och utgår därmed från en bred bas i civilsamhället, säger Maicen Ekman, generalsekreterare Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation.

2009 är ett år då många viktiga frågor för civilsamhället avgörs. Frågan om civilsamhällets organisationer ska momsbeläggas och arbetet med en ny folkrörelseproposition för Sverige är två tydliga utmaningar som kommer påverka civilsamhällets organisationer, nu och i framtiden. För att civilsamhället ska kunna bli livskraftigt på lång sikt krävs att vi samarbetar, säger Civos ordförande Richard Bengtsson.

- Vi inom den idéburna sektorn har en unik position i samhället. För att människor även i framtiden ska kunna samlas i ett ideellt engagemang, kring en idé och värdegrund, behöver civilsamhällets organisationer en samlad och stark röst. Där tror vi att Civos kan bidra, säger Richard Bengtsson.

Om CivosCivos - Civilsamhällets organisationer i samverkan, är en intressepolitisk organisation som driver sektorsgemensamma intressefrågor. Detta genom att samla medlemsorganisationerna till gemensamt och aktivt agerande gentemot regering och myndigheter, kommuner och landsting samt näringslivets organisationer. Civos består av 13 organisationer: Amatörkulturens Samrådsgrupp - ax, Arbetsgivarföreningen KFO, Famna, Folkbildningsförbundet, Folkets Hus och Parker, Forum för Frivilligt Socialt Arbete, IOGT-NTO, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, MAIS - Musikarrangörer i Samverkan, Röda Korset, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation RIO, Sensus och SIOS - Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige.

Kontakt Maicen Ekman, generalsekreterare Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation08-402 01 51maicen.ekman@studieforbunden.se

Richard Bengtsson, ordförande Civos08-67266740702-365116richard.bengtsson@lsu.se

Om FolkbildningsförbundetFolkbildningsförbundet är de nio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. De nio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50