Nya budgeten: 50 miljoner mindre till studieförbunden

I dag har kulturutskottets betänkande publicerats gällande det budgetförslag som röstades igenom i riksdagen förra torsdagen. I den framgår att 50 miljoner kommer minskas till folkbildningen inom studieförbunden. Det gäller specifikt insatser för att öka föräldrars delaktighet i lärandet i skolan.Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson kommenterar:- Studieförbunden beklagar riksdagens

I dag har kulturutskottets betänkande publicerats gällande det budgetförslag som röstades igenom i riksdagen förra torsdagen. I den framgår att 50 miljoner kommer minskas till folkbildningen inom studieförbunden. Det gäller specifikt insatser för att öka föräldrars delaktighet i lärandet i skolan.

Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson kommenterar:

- Studieförbunden beklagar riksdagens nedskärning av studieförbundens resurser med 50 miljoner kronor från januari. Det stoppar uppbyggnaden av folkbildning med fokus på att stödja föräldrarnas delaktighet i elevernas skolgång. Vad skulle den verksamheten kunna haft för betydelse för barnens lärande? Vi vet att skolresultatet i mycket hög utsträckning kopplar till utbildningsnivån i hemmet. Nu dras resurserna in som skulle ha givit studieförbunden möjligheten att försöka minska den ojämlikheten.

Folkbildningsrådet sammanfattade tidigare i år motiveringen bakom stödet för insatserna:

”Regeringen vill inte att elevers möjlighet att få hjälp med läxor ska bero på föräldrars utbildningsbakgrund eller förmåga att betala för läxhjälp. Därför får studieförbunden ett utökat statsbidrag för insatser som ska öka föräldrars delaktighet i barns lärande.

År 2018 startade studieförbundens studiecirklar för föräldrar som vill bli mer delaktiga i sina barns lärande. Målet är att minska hur mycket familjebakgrunden påverkar elevernas förutsättningar i skolan. I förlängningen leder det till en mer jämlik skola.

Regeringen tog initiativet till att utöka statsbidraget eftersom elevers möjlighet att få hjälp med läxor inte ska bero på föräldrars utbildningsbakgrund eller förmåga att betala för läxhjälp. Om föräldrar får bättre koll på vad barnen läser i skolan kan de lättare hjälpa till med läxorna hemma.”Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50