Opinionsundersökning: Tillståndet i demokratin

Vad tycker allmänheten om demokratin? Är det givet att Sverige ska styras utifrån demokratiska principer och vem bär upp demokratin i sådant fall? Om inte demokrati, vad är alternativen?Studieförbunden genomförde under hösten 2017 en Novusundersökning om svenska medborgares inställning till demokratin. Undersökningen visade bland annat att varannan ung person är positivt inställd till expertstyre

Vad tycker allmänheten om demokratin? Är det givet att Sverige ska styras utifrån demokratiska principer och vem bär upp demokratin i sådant fall? Om inte demokrati, vad är alternativen?

Studieförbunden genomförde under hösten 2017 en Novusundersökning om svenska medborgares inställning till demokratin. Undersökningen visade bland annat att varannan ung person är positivt inställd till expertstyre (se bland annat Studieförbundens kommentar i debattartikeln ”Varannan ung: Politiker ska inte styra Sverige” som publicerades i Aftonbladet den 5 oktober:https://www.aftonbladet.se/debatt/a/WnGeG/varannan-ung-politiker-ska-inte-styra-sverige).

Många upplever att det finns allvarliga hot mot demokratin i Sverige. Samtidigt finns ett starkt stöd för att stötta organisationer som arbetar för att utveckla demokratin och en vilja att engagera sig för att stärka den. Studieförbunden menar att dessa krafter måste tas tillvara på om vi vill undvika att stödet urholkas ytterligare. Ingen demokrati kan fungera utan delaktiga medborgare: demokrati kräver demokrater. Studieförbundens väg dit heter bildning, kunskap, mänskliga möten och samtal.

Läs mer om Studieförbundens förslag för demokratins stärkande här: http://studieforbunden.se/vi-erovrar-demokratin-varje-dag/

Läs opinionsundersökningen här: http://studieforbunden.se/opinionsundersokning-tillstandet-i-demokratin/Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50