Foto: Nadja Hallström

Partierna tycker att studieförbunden gör ett viktigt arbete, det framgår av Sveriges radios Kulturnytts färska enkät. Ändå är det bara ett av riksdagspartierna som tydligt anger att det vill höja anslagen till studieförbunden. Majoriteten (fem) av riksdagspartierna ”kanske” vill höja stödet till de tio studieförbunden, medan två partier svarar ”nej” på frågan.

Ett friare bildningsideal. Utför viktigt arbete. Gör stora insatser för såväl enskilda deltagare i verksamheter och för samhället i stort. Det är några av de vitsord som partierna strör över studieförbundens verksamhet. Ändå ger de mycket vaga besked vad gäller behovet av ökade anslag.

Det framgår av Kulturnytts kulturenkät att bara ett av riksdagspartierna vill höja anslagen till studieförbunden. Majoriteten (fem) av riksdagspartierna ”kanske” vill höja stödet till de tio studieförbunden, medan två partier svarar ”nej” på frågan.

- Jag är besviken när jag ser helheten. Jag hade hoppats på ett större engagemang och driv i förslagen när det gäller studieförbunden inför den kommande mandatperioden, säger Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson. Vi har uppenbarligen en stor arbetsinsats framför oss med att övertyga fler politiska företrädare om behovet av att öka stödet till folkbildningen inom de tio studieförbunden. Detta är inte minst viktigt nu, när studieförbundens sammanhållande kraft är avgörande för demokratin över hela landet.

Såhär svarade partierna på frågan "Ska det statliga stödet till studieförbund höjas?":

Socialdemokraterna: Kanske. Folkbildningen bygger på ett bredare och friare bildningsideal än skolan och den yrkesinriktade utbildningen. För socialdemokratin är folkbildning och kultur oupplösligt sammanvävda. Det är i folkrörelser, i studieförbund och på folkhögskolor, som många människor på allvar möter kulturen för första gången. Vi anser att folkbildningen och studieförbunden bedriver en mycket viktig verksamhet som kräver en god finansiering, av såväl staten som kommunerna.

Vänsterpartiet: Kanske. Vi ser att många statliga kulturanslag legat stilla eller höjts för lite de senaste åren och kommer se över det i våra budgetdiskussioner kommande mandatperiod.

Miljöpartiet: Ja. Studieförbunden för ett viktigt arbete, varför anslaget bör fortsätta att höjas.

Centerpartiet: Kanske. Folkbildningen gör stora insatser för såväl enskilda deltagare i verksamheter och för samhället i stort. Ytterligare resurser kan komma att behövas. Däremot vill Centerpartiet redan nu införa ett stabilare grundstöd och istället minska andelen projektbidrag till studieförbunden.

Liberalerna: Kanske. Liberalerna tycker att folkbildningen ska ha ett högt och långsiktigt pålitligt stöd, men om det ska höjas eller ej just nu tar vi ställning till när vi utformar vår budget som helhet.

Moderaterna: Nej. Studieförbundens verksamheter är viktiga, men Moderaterna har i dagsläget inget förslag om en generell höjning av stödet.

Kristdemokraterna: Kanske. Kommande budgetsamtal, med de prioriteringar som görs, får visa vilka utrymmen som finns.

Sverigedemokraterna: Nej. Det bör finnas en stabil och långsiktig anslagsnivå, men vi ser inte ett behov av någon höjning i nuläget.

Här går det att ta del av Kulturenkäten i sin helhet: https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=478&grupp=24305&artikel=7024228Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50