Fagert tal inte mycket värt för dem som vill engagera sig lokalt, skriver Folkbildningsförbundet i en artikel på nya sajten Dagens Samhälle DEBATT. Kommunpolitikerna går inte i takt med medborgarnas krav och förväntningar på att suga tag i framtidens utmaningar. ”Visa tilltro till människors egen förmåga att forma sitt bildningsarbete” skriver Folkbildningsförbundet.

Vi står inför omfattande samhällsutmaningar. Det gäller klimat, migration, digitalisering, jämställdhet, energi, globalisering – ja, listan kan göras mycket lång. Om det är nog de flesta överens.

Som folkbildare märker vi en betydligt större efterfrågan från det offentliga samhällets sida. Våra insatser nämns allt oftare som en metod för att lösa samhällets problem. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har också betonat civilsamhällets unika och avgörande roll i ”Överenskommelserna mellan regeringen, SKL och civilsamhället”. Ett av Överenskommelsens viktigaste mål är att stärka de idéburna organisationernas självständighet och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare.

Hur ser då förutsättningarna ut för studieförbunden att verka som civilsamhällets lokala utvecklingskraft och kapillärsystem i landets alla kommuner?

Enligt Folkbildningsförbundets färska rapport ”Attityder till studieförbunden 2011” anser kommunpolitikerna att studieförbunden är viktiga och att de bidrar till lokal utveckling. Samtidigt är fagert tal inte mycket värt för de medborgare som genom folkbildning vill vara med och påverka samhällsutvecklingen. De kommunala anslagen till studieförbunden har halverats de senaste 20 åren samtidigt som medborgarnas inställning tvärtom visar att kommunpolitikerna bör satsa på folkbildningen. I en SIFO-enkät svarar nära nio av tio att studieförbunden är viktiga i samhället.

Verkligheten är tydlig. Lokalpolitikerna går inte i takt med medborgarnas krav och förväntningar på att suga tag i framtidens utmaningar. Ni måste visa tilltro till människors och civilsamhällets egen förmåga att forma sitt bildningsarbete. Betänk styrkan i ett civilsamhälle som är unikt för Sverige där varje deltagare i snitt ”satsar” 168 timmar av sin tid per år för ideellt arbete och en folkbildning som bedrivs varje dag längst ut i kapillärerna i hela landet. Morgondagens utmaningar är redan här. Nu är frågan till er – hänger ni med?

Svara inte oss utan medborgarna lokalt genom aktiv handling.

Annika Nilsson, ordförande FolkbildningsförbundetAnders Gradin, vice ordförande FolkbildningsförbundetStefan Degerlund, t.f. generalsekreterare Folkbildningsförbundet

Folkbildningsförbundet är studieförbundens intresseorganisation. De tio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet VuxenskolanStudieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50