​Premiär för en ny mötesplats: Folk & bildning 2016

Folk & bildning 2016 är första upplagan av det som ska bli en årlig mötesplats om folkbildning och studieförbunden som samhällsaktör. Konferensen hålls på Historiska museet i Stockholm den 26 september och teman för dagen är ungas arbetsmarknad och nyanländas etablering. Arrangör är branschorganisationen Studieförbunden. Medverkar gör bland andra minister med ansvar för folkbildning Anna Ekström.

Folk & bildning 2016 är första upplagan av det som ska bli en årlig mötesplats om folkbildning och studieförbunden som samhällsaktör. Konferensen hålls på Historiska museet i Stockholm måndag 26 september och teman för dagen är ungas arbetsmarknad och nyanländas etablering. Arrangör är branschorganisationen Studieförbunden. Medverkar gör bland andra gymnasie- och kunskapslyftsminister med ansvar för folkbildning Anna Ekström, Utrikespolitiska institutets direktör Mats Karlsson och Studieförbundens ordförande Monica Widman-Lundmark.

Folk & bildning är en ny mötesplats för att vända och vrida på politiska frågor och diskutera de tio studieförbundens position som samhällsaktörer. De tio studieförbunden arbetar med vuxnas lärande och social mobilisering. Vilka är deras styrkor och svagheter? På vilket sätt gör studieförbunden skillnad i samhället?

I programmet ges utrymme för kultur, dagspolitik samt internationella perspektiv och jämförelser.

Tid och plats: 26 september på Historiska museet i Stockholm, klockan 10–16.

Länk till hela programmet för Folk & bildning 2016

Medverkar i programmet gör gymnasie- och kunskapslyftsminister med ansvar för folkbildning Anna Ekström, statssekreterare Utbildningsdepartementet Erik Nilsson, nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar Inger Ashing, Michaela Zankl (Folkuniversitetet), Patrik Karlsson (Svenskt Näringsliv), Gunnar Anderzon, (SKL), Ann-Sofie Henriksson (Medborgarskolan), Johnny Nilsson (Studiefrämjandet), Fredrik Hedlund (Sensus studieförbund), Kerstin Enlund (Studieförbundet Bilda), Jonatan Hjort (NBV), Nina Larsson (Studieförbundet Vuxenskolan) samt Studieförbundens ordförande Monica Widman-Lundmark och generalsekreterare David Samuelsson.

Bland kulturinslagen finns utställningar, musik och konst med personer aktiva i de tio studieförbundens verksamhet: utställningarna ”Muslimsk kvinna” och ”Kreativ sommar”, musik med I Wish I Was a Fish och Voices for Humanity, samt ”Med konsten som vapen” som är en konstperformance av Wejdan Derky.

För mer information kontaktaKommunikationsansvarig Anna Morin, 070-251 91 46,anna@studieforbunden.seStudieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50