Inbjudan till pressträff på Världskulturmuseet i Göteborg på tisdag den 29 september kl 17.20 - 17.50. Margot Wallström, vice ordförande i EU-kommissionen och Astrid Thors, Finlands migrations- och Europaminister i samtal med medborgare som har försökt att påverka EU. Pressträffen äger rum i samband med konferensen Active Citizenship in Europe.

Välkommen tillVärldskulturmuseet i Göteborg, tisdag den 29 september, kl 17.20-17.50

Träffa Margot Wallström och Astrid Thors i samtal med några medborgare som har försökt att påverka EU

Minst 60 procent av de beslut som fattas i Sveriges fullmäktigesalar påverkas av EU i någon form. Det är människors vardag som påverkas och därför är EU-frågor också inrikespolitiska. Hur kan människor påverka sin närmiljö? Hur når medborgarna beslutsfattarna när påverkansvägarna förändras? Folkbildningen arbetar för att utveckla metoder för aktivt medborgarskap. För att inspireras och utbyta erfarenheter samlas över 360 deltagare från ett 20-tal länder på konferensen "Active Citizenship in Europa", 29-30 september, på Världskulturmuseet i Göteborg. En appell från konferensen överlämnas till Sveriges EU-minister Cecilia Malmström. I den identifieras tre utmaningar för Europa, med förslag till lösningar.

Information om konferensen Konferensen arrangeras av Folkbildningsförbundet, studieförbundens intresseorganisation och EAEA, European Association for Education of Adults. Den vänder sig till folkbildare och föreningsliv i Sverige och Europa samt beslutsfattare på alla nivåer. Konferensen är en del av Sveriges ordförandeskap i EU.

EBS, SVT24 och anlitade filmare/fotografer täcker konferensen.

Mer information och detaljerat program: www.activeineurope.org/ Ackreditering till konferensen: www.activeineurope.org/press/

Dessutom... ... samma dag, kl 18.00 - precis efter avslutad pressträff, börjar ett interaktivt samtal med Margot Wallström, vice ordförande i EU-kommissionen och Astrid Thors, Finlands migrations- och Europaminister tillsammans med medborgarpaneler i Göteborg, Söråker och Madrid. "Hur bygger vi broar mellan folk och folkvalda" är en av frågorna som ställs. Passa på att lyssna på det också!

Kontaktperson: Erica Lundström, informatör Folkbildningsförbundet - Studieförbundens intresseorganisation Tel: +46 8-402 01 55, Mobil: +46 702 51 91 46 erica@studieforbunden.seStudieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50