Rapport: Vi erövrar demokratin varje dag

Demokratin måste erövras varje dag. När vi i Sverige snart har haft demokrati i 100 år är det lätt att ta demokratin för självklar. Flera forskningsstudier och undersökningar visar att människors tilltro till demokratin minskar i många länder (läs mer om bland annat Studieförbundens Novusundersökning om ämnet i debattartikeln "Varannan ung: Politiker ska inte styra Sverige": http://www.aftonbladet

Demokratin måste erövras varje dag. När vi i Sverige snart har haft demokrati i 100 år är det lätt att ta demokratin för självklar. Flera forskningsstudier och undersökningar visar att människors tilltro till demokratin minskar i många länder (läs mer om bland annat Studieförbundens Novusundersökning om ämnet i debattartikeln "Varannan ung: Politiker ska inte styra Sverige": http://www.aftonbladet.se/debatt/a/WnGeG/varannan-ung-politiker-ska-inte-styra-sverige).

Studieförbundens främsta verktyg för att möta den oroväckande utvecklingen är folkbildningens demokratisyn. Folkbildningens demokratisyn utgår från alla människors lika värde, där alla ska ha samma rättigheter. Läs mer om hur vi erövrar demokratin varje dag i vår nya demokratirapport: 

http://studieforbunden.se/medlemsservice/material/rapporter/demokrati/ Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50