Mycket uppskattade, men också utsatta för stora neddragningar lokalt – det är situationen för de tio svenska studieförbunden. Idag släpps rapporten ”Attityder till studieförbunden 2011” från Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation. Folkbildningsförbundet vill skapa dialog och debatt kring studieförbunden roll och finansiering.

Mycket uppskattade, men också utsatta för stora neddragningar lokalt – det är situationen för de tio svenska studieförbunden. Idag släpps rapporten ”Attityder till studieförbunden 2011” från Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation. Folkbildningsförbundet vill skapa dialog och debatt kring studieförbunden roll och finansiering.

- Vi vill väcka debatt om folkbildningen. Det är en verksamhet som är högt uppskattad av allmänhet och politiker. Samtidigt skickar partierna olika signaler, säger Stefan Degerlund, tillförordnad generalsekreterare för Folkbildningsförbundet.

Kommunanslagen till studieförbunden har halverats under en tjugoårsperiod. Socialdemokraterna anser att kommunanslagen generellt borde höjas. Centerpartiet har beslutat om en vägledning för sina förtroendevalda om ett fortsatt starkt stöd. Moderaterna framhåller i sin tur att studieförbundens framtida finansiering också bör handla om en ökad uppdragsverksamhet inom utbildning, kultur och arbetsmarknad.

- En fråga vi funderar över är finansieringen av alla studiecirklar, föreläsningar och arrangemang. Vad händer med folkbildningen när den hänvisas till former där den offentliga styrningen är större? berättar Stefan Degerlund.

Innehåll i rapporten:* Tre undersökningar om inställningen till studieförbunden- frågorna har gått till allmänheten, kommunpolitiker och riksdagspartierna* Listor över kommuner i områden där nedskärningarna har varit särskilt drastiskt* En analys av nuläget* Tre diskussionsfrågor till de politiska partierna och studieförbunden

Rapporten ”Attityder till studieförbunden 2011” hittar du här:www.studieforbunden.se/Pdf/Rapporter/Attityd.pdf

För mer information kontakta:Folkbildningsförbundets presskontakt Anna Morin 0702-51 91 46, anna@studieforbunden.se

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens intresseorganisation. De tio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50