Folkbildningsförbundet ser risker med Folkbildningspropositionens idéer om utvärdering av bildningsverksamheten. Enligt förslaget ska Statskontoret ska hålla samman utvärderingen med stöd av underlag från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och Myndigheten för kulturanalys. Regeringen föreslår också ett självständigt mål för folkbildningspolitiken.

Folkbildningsförbundet ser risker med Folkbildningspropositionens idéer om utvärdering av bildningsverksamheten. Däremot är Folkbildningsförbundet positivt till regeringens förslag på ett självständigt mål för folkbildningspolitiken.

Folkbildningspropositionen berör politiken för studieförbund och folkhögskolor, och föreslår bland annat en ny modell för utvärdering av folkbildningen och dess effekter. Statskontoret ska hålla samman utvärderingen med stöd av underlag från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och Myndigheten för kulturanalys.

-  Folkbildningsförbundet ser en risk med valet av de två utpekade analysmyndigheterna. Att mäta bildningsprocesser och utvärdera de demokratiska vinsterna med folkbildning ligger inte naturligt inom myndigheternas nuvarande uppdrag, säger Annelie Roswall Ljunggren.

6 av 10 svenskar har någon gång deltagit studieförbundens verksamhet. Aktiviteterna stärker människor och samhälle och baseras på lusten att lära och att engagera sig i olika frågor. Det föreslagna folkbildningspolitiska målet lyder "Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället".

-  Målet speglar mycket av det som studieförbunden erbjuder idag. Genom folkbildning får många människor breddade nätverk och ökad bildning, kommenterar Folkbildningsförbundets generalsekreterare Annelie Roswall Ljunggren.

För mer information kontakta: Annelie Roswall Ljunggren, generalsekreterare, 070-694 60 38, annelie@studieforbunden.se Anna Morin, kommunikationsansvarig, 070-251 91 46, anna@studieforbunden.se  

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Under året uppmärksammar Folkbildningsförbundet behovet av bildning för unga arbetslösa, läsfrämjande och studieförbundens insatser för ett höjt valdeltagande #aktivtval2014.

De tio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50