Studieförbunden har enats om att all folkbildningsverksamhet som kan ske digitalt eller på distans ska utföras så. Studieförbunden kan endast genomföra fysiska träffar efter en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar.

Studieförbunden har enats om att all folkbildningsverksamhet som kan ske digitalt eller på distans ska utföras så. Studieförbunden kan endast genomföra fysiska träffar efter en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar.

Folkbildningsrådet har meddelat dispens för folkbildning på distans vilket är välkommet. Studieförbunden vill under denna speciella period ha största frihetsgrad vad gäller att genomföra verksamhet digitalt och på distans inom studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram samt de riktade statsbidragen.

När verksamheter för äldre och andra riskgrupper ställs in ökar ensamheten. Många kommer att få svårare att delta i det demokratiska samtalet kring vad som sker i samhället. Det är därför väldigt viktigt att vi så snart möjligt kan bygga upp verksamheter för personer i dessa grupper.

Mot bakgrund av att folkbildningsverksamheten påverkas så kraftigt av Coronapandemin har Studieförbunden bett Folkbildningsrådet bereda frågan om att inte använda 2020 års volymer som grund för fördelning av statsbidrag till studieförbund.Det är angeläget att de statliga resurserna till studieförbunden påverkas så lite som möjligt av vad som sker denna period.

Studieförbunden ska i samverkan med Länsbildningsförbunden arbeta för att bidragen från kommuner och regioner inte påverkas av nedgången i verksamhet på grund av Coronapandemin.

Det är centralt att regeringens stödåtgärder som riktas till företagen även på ett tydligt sätt riktas till studieförbund och civilsamhället i övrigt.

Studieförbunden är en viktig samhällsresurs under och efter krisen. Vi når en miljon människor varje år i landets alla kommuner. För att möta och hantera en djup samhällskris är det angeläget att människor kan mötas, lära sig mer, ta del av samhällsinformation, samtala, utbyta tankar och erfarenheter kring hur krisen ska mötas, dess effekter och hur vårt samhälle ska gå vidare.

Studieförbunden spelade en nyckelroll i samband med flyktingvågen 2015. Vi kan spela en lika viktig roll för att hålla Sverige samman genom denna kris.

Studieförbunden följer utvecklingen av Coronapandemin noga och är beredda att ta ytterligare steg om situationen förändras.

Vid frågor och kommentar, kontakta Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson, 070 - 543 27 39, david@studieforbunden.se. Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50