Såhär vill oppositionspartierna fördela anslag till folkbildningen 2018

Studieförbunden har samlat oppositionspartiernas förslag och motioner gällande anslag till folkbildningen 2018. Alla oppositionspartier utom Centerpartiet väljer att i sina budgetmotioner lägga mindre anslag på folkbildningen än regeringen. Partierna anför olika skäl för detta. Läs mer i den bifogade PDF-filen den totala sammanfattningen av oppositionspartiernas motioner och anslagsförslag till fo

Studieförbunden har samlat oppositionspartiernas förslag och motioner gällande anslag till folkbildningen 2018. Alla oppositionspartier utom Centerpartiet väljer att i sina budgetmotioner lägga mindre anslag på folkbildningen än regeringen. Partierna anför olika skäl för detta. 

Läs mer i den bifogade PDF-filen den totala sammanfattningen av oppositionspartiernas motioner och anslagsförslag till folkbildningen nästa år.

Kort sammanfattning:

Moderaterna: Moderaterna skär ned bidraget med 460 miljoner samt drar bort satsningen på svenska från dag 1. I budgetmotionen skriver Moderaterna att de inte anser att folkbildningen ska vara ett verktyg för att dölja den öppna arbetslösheten.

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna minskar bidraget till folkbildningen med 50 miljoner samt drar anslaget för svenska från dag 1 med 95 miljoner. Deras argument för det är att de istället vill förstärka finansieringen av kvalificerad SFI-undervisning. I sin budgetmotion skriver Kristdemokraterna även att de är bekymrade över att kommunerna minskar sina generella bidrag till studieförbunden till förmån för kortsiktiga projekt. 

Liberalerna: Liberalerna drar ned anslagen med sammanlagt 420 miljoner. Neddragningen innefattar dels att de avvisar regeringens satsning på nya platser på folkhögskola 380 miljoner, dels satsningen på läxläsning till föräldrar. Motiveringen till neddragningen är att de bedömer att satsningen på folkhögskolan är för stor och snabb för att utbyggnaden ska kunna ske utan urholkad kvalitet, samt att de vänder sig mot att regeringen beställer specifika utbildningar från studieförbunden. Liberalerna vill dock anslå 10 miljoner till studieförbunden för att möjliggöra att fortsätta med ”kulturcollegemodellen” som riktar sig till unga med intellektuell funktionsnedsättning. 

Centerpartiet:Centerpartiet är det av oppositionspartierna som satsar mest på folkbildningen, genom att de accepterar de anslagsnivåer som regeringen har föreslagit. I sin budgetmotion skriver Centerpartiet även att de vill minska andelen projektbidrag och se ett stabilare grundstöd från det offentliga på alla nivåer. 

Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna gör den största neddragningen av anslaget. I deras budgetförslag minskar de generella bidragen med 770 miljoner samt anslaget till svenska från dag 1 tas bort (170 miljoner). I budgetmotionen motiverar de delvis det med att de bedömer att trycket på folkbildningen minskar om Sverigedemokraternas övriga budgetsatsningar på arbetsmarknadsområdet. Sverigedemokraterna vill dock se förändrade villkor för bidragsgivningen till folkbildningen.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50