Litteraturutredningen föreslår idag att 30 miljoner avsätts till läsfrämjande från det ordinarie statsbidraget till folkbildningen. Folkbildningsförbundet motsätter sig det. - Vi vill däremot se en särskild satsning på folkbildningens verksamhet för läsfrämjande.Med ökade resurser kan studieförbunden bidra till ett verkligt läslyft, säger generalsekreterare Annelie Roswall Ljunggren.

- Folkbildningen välkomnar ett läslyft för Sverige. För att nå lässvaga grupper krävs insatser även för vuxna, säger Folkbildningsförbundets generalsekreterare Annelie Roswall Ljunggren.

Folkbildningen är ett naturligt nav när det gäller läsfrämjande för olika målgrupper. Studieförbunden finns där människor möts av fri vilja utifrån sina intressen.

Litteraturutredningen föreslår idag att 30 miljoner avsätts till läsfrämjande från det ordinarie statsbidraget till folkbildningen. Folkbildningsförbundet motsätter sig en sådan styrning av befintliga medel.

- Vi vill däremot se en särskild satsning på folkbildningens verksamhet för läsfrämjande. Det är rätt väg att gå. Med ökade resurser kan studieförbunden bidra till ett verkligt läslyft, säger Annelie Roswall Ljunggren.

Studieförbunden samarbetar redan idag med alla parter inom den litterära infrastrukturen: läsare, författare, förlag, bibliotek, forskare och folkrörelser. Bland målgrupperna för folkbildningen finns nyanlända medborgare, unga och äldre, de som tar en andra chans till utbildning och de som bildar sig för att kunna engagera sig i sina hjärtefrågor.

För mer information: Anna Morin, kommunikationsansvarig Folkbildningsförbundet, tel 0702-51 91 46.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50