Folkbildningsförbundet och EAEA, European Association for the Education of Adults, överlämnar idag en appell med konkreta förslag på hur folkbildningen kan bidra till att lösa några av de utmaningar som EU:s länder står inför. Appellen överlämnas till EU-kommissionen i Bryssel och till de båda EU-parlamentarikerna Cecilia Wikström (FP) och Göran Färm (S).

Folkbildningsförbundet och EAEA, European Association for the Education of Adults, överlämnar idag en appell med konkreta förslag på hur folkbildningen kan bidra till att lösa några av de utmaningar som EU:s länder står inför. Appellen överlämnas till EU-kommissionen i Bryssel och till de båda EU-parlamentarikerna Cecilia Wikström (FP) och Göran Färm (S).

Appellen fokuserar på tre områden:

Endast fyra av tio européer röstade i Europavalet. Vi föreslår att EU utvidgar sina program för aktivt medborgarskap och livslångt lärande genom att satsa stort även på folkbildningen. Då kan fler människor genom kunskap, diskussion och engagemang medverka till att utveckla demokratin.

Extremistiska politiska idéer får ökat stöd i Europa. Folkbildningen har stor betydelse för att motverka utanförskap och främlingsfientlighet. Folkbildningen är i sig en demokratisk mötesplats där personer med olika åsikter och bakgrund möts. Via studiecirklar hittar många också en väg till formell utbildning och arbete.

Det ekonomiska läget i Europa är kärvt och arbetslösheten stiger. Vi föreslår en stor satsning på ett europeiskt Kunskapslyft. Det skulle ge fler människor möjlighet att utbilda sig, det främjar social och politisk delaktighet och kan underlätta för människor att få jobb.

Appellen antogs vid konferensen Active Citizenship in Europe som genomfördes i Göteborg med 400 deltagare, den 29-30 september 2009. Här möttes folkbildare och företrädare från andra ideella organisationer, politiker och tjänstemän från kommuner, regioner, riksdag, EU-kommissionen och Europa Direkt-kontor. Ett tjugotal länder var representerade.

För mer information kontakta: Maicen Ekman, generalsekretare Folkbildningsförbundet, tel: 0709-78 09 28Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50