I en skrivelse till jämställdhetsminister Åsa Regnér föreslår branschorganisationen Studieförbunden att de tio studieförbunden tillförs extra medel för att inkludera ett tydligt jämställdhetsperspektiv i verksamheten med asylsökande, och att 20 000 deltagare kan nås. "Vi vill skapa en jämställd folkbildning, och sprida folkbildning om jämställdhet" kommenterar generalsekreterare David Samuelsson.

I en skrivelse till barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér föreslår branschorganisationen Studieförbunden att de tio studieförbunden tillförs extra medel för att inkludera ett tydligt jämställdhetsperspektiv i verksamheten med asylsökande. Organisationen anser att folkbildningens metoder kombinerat med de tio studieförbundens nätverk och olika profiler skapar en unik möjlighet att nå många deltagare. Studieförbunden bedömer att 20 000 deltagare kan nås.

För en tid sedan aviserade jämställdhetsminister Åsa Regnér planer på ett initiativ till ett nationellt program med utbildningsinsatser om jämställdhet för nyanlända och asylsökande. Studieförbunden menar i sin skrivelse att en del av insatserna bör gå till en satsning inom folkbildningen.

- Folkbildning bygger på engagemang och människors behov och intresse. Hos oss möts människor och utvecklas tillsammans, kommenterar David Samuelsson, Studieförbundens generalsekreterare

- Utifrån de tio studieförbundens värdegrund och med folkbildningen som metod kan deltagare tillsammans med studiecirkelledaren utforska och bilda sig kring jämställdhetsfrågor.

Under hösten 2015 deltog drygt 74 000 asylsökande personer i de tio studieförbunden verksamhet med ”Svenska från dag ett”. Över hela landet engagerades cirkelledare och deltagare som ville lära sig svenska och studera samhällskunskap. Ämnesvalen utöver svenska språket var bland annat jämställdhet, sociologi, skrivande och dans. De tio studieförbunden skulle tillsammans kunna nå 20 000 deltagare i en folkbildningsverksamhet med fokus på jämställdhet för asylsökande och nyanlända om resurser tillförs, menar Studieförbunden.

- Vi är glada att ha fått möjlighet att i större skala inkludera deltagare som söker asyl i studiecirklar och vill utveckla denna för oss nya verksamhet. Vi har ett långsiktigt perspektiv och vill skapa en jämställd folkbildning, och sprida folkbildning om jämställdhet. För detta behöver vi resurser, säger David Samuelsson.

Studieförbunden framhåller i sin skrivelse till barn- och jämställdhetsministern att de tio studieförbunden medvetet och tydligt genomfört jämställdhetssatsningar som gett genomslag. Ett exempel är insatser för jämställdhet i musikverksamheten tillsammans med aktörer som Make Equal, Jämställd festival och Popkollo.

De tio studieförbunden arbetar i en tradition med verksamhet som bedrivs fritt och frivilligt som inte styrs uppifrån utan formas gemensamt av deltagarna och cirkelledaren. I en studiecirkel sker lärandet på deltagarnas villkor.

Läs skrivelsen härhttp://studieforbunden.se/wp-content/files/Skrivelse_till_jamstalldhetsminister_asa_regner.pdf

För mer information kontaktaGeneralsekreterare David Samuelsson, 070-543 27 39, david@studieforbunden.se

Studieförbunden är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Våra medlemmar är: ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50