Just nu pågår en febril aktivitet för ordna det sista inför konferensen Active Citizenship in Europe. Den 29-30 september möts 360 deltagare på Världskulturmuseet i Göteborg, för att bli inspirerade och utbyta erfarenheter om metoder för aktivt medborgarskap i Europa. Hur kan människor påverka sin närmiljö, när den till så stor grad påverkas av EU?

Just nu pågår en febril aktivitet för ordna det sista inför konferensen Active Citizenship in Europe. Den 29-30 september möts 360 deltagare på Världskulturmuseet i Göteborg, för att bli inspirerade och utbyta erfarenheter om metoder för aktivt medborgarskap i Europa. Hur kan människor påverka sin närmiljö, när den till så stor grad påverkas av EU?

Margot Wallström, vice ordförande i EU-kommissionen och Astrid Thors, Finlands migrations- och Europaminister deltar i ett interaktivt samtal med medborgarpaneler i Göteborg, Söråker och Madrid. "Hur bygger vi broar mellan folk och folkvalda" är en av frågorna som ställs. Under konferensen håller 28 seminarier igång deltagarna som också får möjligheten att besöka studieförbunden och ta del av svensk folkbildning i verkliga livet. Studieförbunden bjuder på många kulturinslag från den egna verksamheten med tyngdpunkten förlagd på dans. Valda delar kommer att videofilmas och visas på Active Citizenship in Europe:s webbplats. Sveriges television kommer att sända i kanal SVT24 och på 24Direkt. Europe by Satellite, EU-kommissionens tv-kanal, ska sända reportage från konferensen i samtliga EU-länder. Det blir inga direktsändningar, men vi hoppas ändå att fler på det här sättet ska få en god inblick.

Konferensen arrangeras av Folkbildningsförbundet, studieförbundens intresseorganisation och EAEA, European Association for Education of Adults. Den vänder sig till folkbildare och föreningsliv i Sverige och Europa samt beslutsfattare på alla nivåer. Konferensen är en del av Sveriges ordförandeskap i EU och EU-minister Cecilia Malmström kommer att hälsa deltagarna välkomna å det svenska ordförandeskapets vägnar.

Konferensspråket blir i huvudsak engelska men det interaktiva samtalet med Söråker och Madrid sker på svenska (med tolkning från och till engelska).

Mer information och detaljerat program: Active Citizenship in EuropeStudieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50