Folkbildningsförbundet och EAEA lämnade idag en appell från konferensen Active Citizenship in Europe till Hélène Clark och Judit Safrany på EU-kommissionens direktorat Education and Culture samt till EU-parlamentarikerna Cecilia Wikström (FP) och Göran Färm (S). Appellen formulerar tre utmaningar för Europa tillsammans med förslag på lösningar, bland annat ett europeiskt Kunskapslyft.

Folkbildningsförbundet och EAEA lämnade idag en appell från konferensen Active Citizenship in Europe till Hélène Clark och Judit Safrany på EU-kommissionens direktorat Education and Culture samt till de svenska EU-parlamentarikerna Cecilia Wikström (FP) och Göran Färm (S). Appellen formulerar tre utmaningar för Europa tillsammans med konferensens förslag på lösningar, bland annat ett europeiskt Kunskapslyft.- Jag tror att det var värdefullt både för dem och för oss. De fick argument internt. Vi fick en inblick i deras miljö och många konkreta tips, säger Åke Gustavsson, ordförande för Folkbildningsförbundet.Göran Färm välkomnade initiativet och menade att appellen innehåller viktiga frågor presenterade i precis rätt tid.- Nu är det dags att påverka den svenska regeringen i den konsultativa processen inför Europeiska Rådets beslut i mitten av mars 2010 om en ny Lissabonstrategi, sa han. Göran Färm gjorde också bedömningen att det är möjligt att påverka EU:s budget för 2011 så att det icke-formella lärandet får högre prioritet inom utbildningsområdet.Hélène Clark visade ett stort intresse för förslaget om ett europeiskt Kunskapslyft och menade att modellen skulle passa inom EU.Både Göran Färm och Cecilia Wikström förklarade sig beredda att fungera som ambassadörer för ett europeiskt Kunskapslyft.Cecilia Wikström uppmanade Folkbildningsförbundet att föra en fränare debatt och jaga dem som har makten i Sverige.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50