Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson kommenterar Transportstyrelsens utredning som presenterar åtgärdsförslag för att komma till bukt med svarta trafikskolor. "Absurt om det leder till utbildningscensur", menar David Samuelsson.

- Det är förvisso bra att försöka motverka svarta trafikskolor, men det är orimligt att studieförbunden – med hot om fängelse – förbjuds anordna studiecirklar om körkortsteori. Det är en form av utbildningscensur som vi inte har kring något annat ämne i vårt land.

Det säger David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan, i en kommentar till den utredning med förslag om att stävja svart körskoleverksamhet som Transportstyrelsen lämnat till regeringen idag.

- En studiecirkel kan handla om precis vilka andra ämnen som helst men får med hot om fängelse inte studera något som påminner om körkortsteori. Detta i ett läge där vi vet att allt färre klarar just teoriprovet, och där vi dessutom vet att våra medlemmar kan vara en brygga till att förbereda individer för nästa steg, som ofta är de utbildningar som körskolebranschen erbjuder, fortsätter David Samuelsson.

- Trafiksäkerhet är en oerhört viktig fråga, och myndigheterna ska förstås pröva om personer har rätt kunskap och förmåga för att kunna skaffa sig körkort. Men i sin iver att säkerställa kvalitet och motverka svart verksamhet så får man inte göra det omöjligt för våra medlemmar att hjälpa fler att göra sig redo för körkortsutbildning. Det är orimligt att staten förstärker monopol som inte hotas av studieförbunden, avslutar David Samuelsson.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50