Folkbildningsförbundet är positivt till förslag om att ge nyanlända invandrare möjlighet till orientering om hur det svenska samhället fungerar. Studieförbunden är vana att möta människor som nyligen kommit till Sverige i sin verksamhet. Kommunerna bör fortsätta att anlita oss, säger Maicen Ekman, generalsekreterare, Folkbildningsförbundet.

Regeringens utredare Erik Amnå föreslår i sitt delbetänkande, som överlämnades till jämställdhetsminister Nyamko Sabuni i går, att nyanländas samhällsorientering ska präglas av folkbildningens pedagogik. Enligt förslaget åläggs kommunerna att ordna samhällsorienteringen antingen i egen regi eller tillsammans med andra. Genom dialog, diskussion och reflektion ska nyanlända få kunskaper om det svenska samhället.

- Det borde vara naturligt för kommunerna att uppdra till studieförbunden att utföra verksamheten, eftersom det är precis på det sättet som studieförbunden jobbar, säger Maicen Ekman, generalsekreterare för Folkbildningsförbundet.

Studieförbunden, med rötter i föreningsliv och lokalsamhälle, har lång erfarenhet av att möta människor som nyligen kommit till Sverige med den lyhördhet och flexibilitet som präglar folkbildningens pedagogik. Studiecirkeldeltagare med utländsk bakgrund tycks generellt sätt i ännu högre grad värdera studiecirkelns betydelse för den personliga utvecklingen, än deltagare med svensk bakgrund, visar Folkbildningsrådets färska deltagarundersökning. Dubbelt så många invandrare som svenskar upplever att de har fått nya värderingar och blivit bättre på att lyssna på andra genom studiecirkeln.

- Vi är stolta över att cirkeldeltagarna upplever att cirkeln är viktig för deras personliga utveckling, men varför invandrare i vissa aspekter är så mycket mer positiva kan jag bara spekulera i. Kanske beror det på att också mötet med den vardagsnära miljön på studieförbundet i sig är en viktig trampolin till det svenska samhället för den invandrade, säger Maicen Ekman.

Folkbildningsförbundet tycker att det är bra att de nyanlända ges möjlighet att orientera sig om hur det svenska vardagslivet fungerar. - Det ger individen den säkerhet som det finns i att känna till spelreglerna, säger Maicen Ekman.

Genom samhällsorienteringen ska den nyanlända också lära sig om hur den svenska konstitutionen ser ut och hur välfärdsstaten är organiserad – om skyldigheter och rättigheter.

-  Det handlar om att skapa förutsättningar för delaktighet, och vem skulle inte ha nytta av att fräscha upp sina kunskaper i samhällsorientering? Erik Amnås kursrecept skulle kunna erbjudas långt fler än bara de som just anlänt till Sverige, säger Maicen Ekman.

Kontakt Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation: Maicen Ekman, generalsekreterare Telefon: 08-402 01 51 eller 0709-78 09 28

Folkbildningsförbundet är de nio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. De nio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50