Idag tillkännagav kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn-Liljeroth att idrotten får 1,4 miljarder kronor från Svenska Spel, varav 500 miljoner kronor avser regeringens särskilda satsning "Idrottslyftet". Sveriges studieförbund efterlyser nu ett motsvarande "Kulturlyft" för att stimulera framförallt ungdomars kulturintresse.

Idag tillkännagav kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn-Liljeroth att idrotten får 1,4 miljarder kronor från Svenska Spel, varav 500 miljoner kronor avser regeringens särskilda satsning "Idrottslyftet". Sveriges studieförbund efterlyser nu ett motsvarande "Kulturlyft" för att stimulera framförallt ungdomars kulturintresse.

Regeringen genomför sedan 2007 en extra satsning på idrotten genom det så kallade Idrottslyftet, för att få barn och ungdomar att börja idrotta. Bidraget är på 500 miljoner kronor och tas från Svenska Spels överskott.

- Idrottslyftet är en lovvärd satsning, men det är viktigt att komma ihåg att alla ungdomar nte är intresserade av idrott. En motsvarande satsning på ett "Kulturlyft" är ett sätt att fånga upp andra grupper av ungdomar, säger Maicen Ekman, generalsekreterare på Folkbildningsförbundet, studieförbundens intresseorganisation.

Studieförbunden, som tillsammans är Sveriges största kulturarrangör, föreslår att regeringen gör en motsvarande satsning för att få ungdomar att börja ägna sig åt kulturella aktiviteter inom musik, dans, teater, konst och film.

- Vi tycker att regeringen ska ta chansen att ge kulturen ett verkligt lyft genom att avsätta 500 miljoner kronor från Svenska Spel till att stimulera ungdomars deltagande i kulturaktiviteter, säger Maicen Ekman.

Den nu pågående statliga Kulturutredningen bör ha som ambition att stärka kulturens tillgänglighet och människors möjlighet att delta i kulturlivet. En satsning på ett "Kulturlyft" skulle stärka en sådan kulturpolitisk inriktning.

- Studieförbunden hoppas att Kulturutredningen för fram förslag om ett "Kulturlyft" i sitt betänkande vid årsskiftet, och vi hoppas att kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth redan nu vill ställa sig positiv till ett sådant förslag, säger Maicen Ekman.

 Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50