Studiecirkel hösten 2015

Under hösten har de tio studieförbunden byggt upp studiecirklar i svenska och samhällsorientering för asylsökande från dag ett. En ny undersökning visar att nära 50 000 asylsökande deltagit i studieförbundens studiecirklar till slutet av november månad. Till årets slut räknar studieförbunden med att över 78 000 asylsökande kommer att delta i studiecirklar i mer än 200 av landets kommuner.

Under hösten har de tio studieförbunden byggt upp studiecirklar i svenska och samhällsorientering för asylsökande från dag ett. En ny undersökning visar att nära 50 000 asylsökande deltagit i studieförbundens studiecirklar till slutet av november månad. Till årets slut räknar studieförbunden med att över 78 000 asylsökande kommer att delta i studiecirklar i mer än 200 av landets kommuner.

- Studieförbunden har ställt upp för de asylsökande och för det svenska samhället i en tid av stora utmaningar och påfrestningar, säger David Samuelsson Generalsekreterare för studieförbundens gemensamma organisation Folkbildningsförbundet. Studieförbunden har på extremt kort tid, med start den 15 augusti i år, byggt upp verksamheter som verkligen gör skillnad. Att bygga upp en mycket omfattande verksamhet över hela landet på några få månader har enbart varit möjligt tack vare att studieförbunden och de folkrörelser som arbetar genom studieförbunden redan är väl organiserade.

- Kombinationen av organisationernas styrka och att studieförbunden framgångsrikt fångat upp många människors starka engagemang för flyktingarna har gett resultat, säger David Samuelsson. Studieförbunden är en infrastruktur för folkbildning som hela samhället nu har stor nytta av. De resurstillskott som regeringen givit studieförbunden har stor effekt.

Studieförbunden bedriver en omfattande verksamhet med asylsökande för att tidigt erbjuda svenskaundervisning och samhällsorientering. Verksamheten bedrivs över hela landet i alla Sveriges regioner – i mer än 200 kommuner– med fokus på lärande, meningsfull väntan och påsikt underlätta etablering. Studieförbunden underlättar för människor att ta nästa steg till att genomgå SFI, söka arbete eller studera.

Undersökningen visar att:

49 824 deltagare har deltagit i studieförbundens verksamhet med asylsökande till och med den 30 november 2015.

78 107 deltagare beräknas delta i studieförbundens verksamhet med asylsökande till och med 31 december 2015.

Om undersökningenDenna undersökning bygger på uppgifter som Folkbildningsförbundet har samlat in från samtliga tio studieförbund: ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd Studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan. Rapporteringen skedde den 4e december och avser verksamhet till och med 30 november och beräkningar till och med 31 december. Det är för andra gången i ordningen som Folkbildningsförbundet presenterar rapportering av verksamheten med asylsökande. 

Om studieförbundens verksamhet för asylsökandeSedan den 15 augusti 2015 genomför studieförbunden, på uppdrag från regeringen, särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och personer som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden. Regeringen har i vårpropositionen tillfört 30 miljoner kronor för att studieförbunden ska ha verksamhet för 20 000 asylsökande för att stärka kunskaper deras i svenska språket och om samhället. I ändringsbudget för 2015 som kom 12 november föreslår regeringen att ytterligare 75 miljoner ska gå till studieförbundens arbete med nyanländas etablering.

Det svenska språket används som grund och utgångspunkt i samtliga verksamheter även om de genomförs på olika sätt i praktiska studiecirklar om exempelvis matlagning, stickning, musik och keramik. Flertalet cirklar genomförs med fokus på vardagliga samhällsfrågor för att lära känna Sverige och få samhällsintroduktion. Teori blandas med praktik där samverkan med olika samhällsaktörer och funktioner erbjuds för att få inblick i exempelvis barnomsorg, sjukvård, myndigheter och andra institutioners roll i samhället. Deltagare kan också få besöka olika institutioner, organisationer och platser som är viktiga för nyanlända att känna till.

För mer information kontaktaDavid Samuelsson, generalsekreterare, 070-543 27 39, david@studieforbunden.seAnna Morin, kommunikationsansvarig, 070-251 91 46, anna@studieforbunden.se

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. De tio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd Studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50