Studieförbunden i Borlänge stärker sig för mångfald och öppenhet

Folkbildningsförbundet arrangerar en utbildning mot främlingsfientlighet den 27:e januari i Borlänge, samma dag som minnesdagen för offren för Förintelsen. Runt 50 deltagare från studieförbunden, dess medlemsorganisationer, museér och Borlänge kommun kommer att delta. Alexander Bengtsson från Expo och Marin Ådal från Fores, håller i utbildningen.

Dagens datum, den 27:e januari, tillägnas minnet av offren för förintelsen. Det är årsdagen för befrielsen av fångarna i koncentrationslägret Auschwitz 1945.Samma dag genomför Folkbildningsförbundet – de tio studieförbundens intresseorganisation – en heldagsutbildning i Borlänge. Utbildningen är en del av kampanjen ”Typiskt Svenskt”, ett upprop som inleddes inför riksdagsvalet 2010 och som i dagsläget skrivits under av 179 organisationer.

-  Vi behöver stärka oss med kunskap och argument, för att kunna ta debatten mot krafter som inte står för öppenhet och tolerans, säger Annelie Roswall Ljunggren, Folkbildningsförbundets generalsekreterare.  Människors lika värde är folkbildningens gemensamma värdegrund och de här diskussionerna är något som studieförbunden möter dagligen.  

På förmiddagen presenterar Martin Ådal från tankesmedjan Fores forskning om invandring och på eftermiddagen kartlägger Alexander Bengtsson från Expo främlingsfientliga krafter. På utbildningen deltar studieförbundens personal, samverkansparters och andra engagerade personer i kommunen. Den pågår mellan 9.30–15.00 på Kulturhuset Svanen, Hesseliusgatan 1. En utbildningsdag har tidigare genomförts i Södertälje, och efter Borlänge står Mölndal, Karlskrona och Landskrona på tur.

För mer information kontakta: Annelie Roswall Ljunggren, generalsekreterare Folkbildningsförbundet, 070-694 60 38Kajsa Wiktorin (praktisk information), projektledare Folkbildningsförbundet, 070-726 17 12Alexander Bengtsson, Expo, 08- 400 319 82, Martin Ådal, Fores, 073 088 52 61

Läs hela uppropet på www.typisktsvenskt.se.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50