Studieförbunden i Mölndal rustar sig för mångfald och öppenhet

Den 23 mars genomför Folkbildningsförbundet – de tio studieförbundens intresseorganisation – en heldagsutbildning i Mölndal. Utbildningen är en del av kampanjen ”Typiskt Svenskt”, ett upprop som inleddes inför riksdagsvalet 2010 och som i dagsläget skrivits under av 179 organisationer. Utbildningen genomförs i samarbete med tankesmedjan Fores och stiftelsen Expo.

Den 23 mars genomför Folkbildningsförbundet – de tio studieförbundens intresseorganisation – en heldagsutbildning i Mölndal. Utbildningen är en del av kampanjen ”Typiskt Svenskt”, ett upprop som inleddes inför riksdagsvalet 2010 och som i dagsläget skrivits under av 179 organisationer, bland andra Munkedals kommun, Svenska kyrkan i Göteborg, Västra Götalands bildningsförbund och Göteborgs stad.

- Vi behöver stärka oss med kunskap och argument, för att kunna ta debatten mot krafter som inte står för öppenhet och tolerans, säger Annelie Roswall Ljunggren, Folkbildningsförbundets generalsekreterare.  Människors lika värde är folkbildningens gemensamma värdegrund och de här diskussionerna är något som studieförbunden möter dagligen. 

På förmiddagen kartlägger Alexander Bengtsson från Expo främlingsfientliga krafter och på eftermiddagen presenterar Martin Ådahl från tankesmedjan Fores forskning om invandring. På utbildningen deltar studieförbundens personal, samverkansparters och andra engagerade personer i kommunen och civilsamhället. Utbildningen äger rum mellan 9.30–15.00 på Folkets Hus Göteborgsvägen 19.

En utbildningsdag har tidigare genomförts i Södertälje, Borlänge och Landskrona. Efter Mölndal står Karlskrona på tur.

För mer information kontakta: Annelie Roswall Ljunggren, generalsekreterare Folkbildningsförbundet, 070-694 60 38

Kajsa Wiktorin, projektledare Folkbildningsförbundet, 08-402 01 50

Alexander Bengtsson, Expo, 08- 400 319 82,

Martin Ådahl, Fores, 08-452 26 61

Läs hela uppropet på www.typisktsvenskt.se

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens intresseorganisation. De tio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50