Fotograf/Källa: Studieförbunden

Regeringen har idag presenterat Vårpropositionen för 2022. I den finns inga förslag vad gäller studieförbunden eller folkbildningen i övrigt. Inga förändringar eller nya pengar föreslås vad gäller Svenska från dag ett till asylsökande och flyktingar.

- Studieförbunden står i första ledet och möter människor som flytt från Ukraina. Vi möter deras behov varje dag, över hela Sverige. Trots detta skjuter Regeringen inte till några nya pengar och viktiga riktade satsningar tar slut vid årsskiftet. 

Det säger David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan med anledning av Regeringens vårproposition som kom idag. 

- Vi beklagar att Regeringen inte tog chansen att permanenta Svenska från dag ett i vårpropositionen. Det beslut som gäller idag är att verksamheten ska upphöra vid årsskiftet. Det innebär i praktiken att avvecklingen skulle inledas under hösten, vilket är helt orimligt i detta läge. Vi kan inte vänta på en budgetproposition efter valet, i oktober eller november med riksdagsbeslut och regleringsbrev i december. Vi kommer nu att använda befintliga resurser för denna insats. Samtidigt  jobbar vi nu stenhårt för att bygga upp verksamheten efter pandemin. Vi tvingas nu att ställa människor mot varandra.

- Den 1 april begärde Folkbildningsrådet hos Regeringen att ”Verksamhet för asylsökande och vissa nyanlända invandare utökas med 60 mkr till studieförbunden”. Detta har regeringen inte hörsammat. Redan idag har de tio studieförbunden startat mycket verksamhet för att möta behoven hos dem som flytt från Ukraina. Det innebär ökade kostnader. De behöver långsiktiga förutsättningar och mindre osäkerhet för att kunna planera.  

Inom de tio studieförbunden möts en miljon individer varje år. Så vävs samhällsväven tät och tilliten stärks. 

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. 

Studieförbunden har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra. 
 
Bildning förenar Sverige.Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50