Studieförbunden kan utbilda fler tolkar redan nu

Behovet av kontakttolkar är akut och måste mötas snabbt. Regeringens förslag idag innebär att en försöksverksamhet med utbildningar av kontakttolkar inom Yrkeshögskolan kan starta 2019 och de första tolkarna examineras 2021. Vad som sker efter försöksverksamheten beslutas först efter 2022. Folkbildningen har möjlighet att mycket snabbare än så bygga ut tolkutbildningarna och redan nu möta de omfat

Behovet av kontakttolkar är akut och måste mötas snabbt. Regeringens förslag idag innebär att en försöksverksamhet med utbildningar av kontakttolkar inom Yrkeshögskolan kan starta 2019 och de första tolkarna examineras 2021. Vad som sker efter försöksverksamheten beslutas först efter 2022. Folkbildningen har möjlighet att mycket snabbare än så bygga ut tolkutbildningarna och redan nu möta de omfattande behov som de många nyanlända har.

Det största hindret är att studerande inom studieförbundens kontakttolkutbildning inte kan få studiemedel idag. Det leder till att många väljer att inte starta utbildningen eller tvingas avbryta den.

Våra krav är:

§ Gör studerande vid studieförbundens kontakttolkutbildning berättigade till studiestöd för att ge dem rimliga möjligheter att genomföra utbildningarna

§ Öka resurserna för fler platser inom studieförbundens utbildningar av kontakttolkar.

Här finns regeringens förslag på tolkområdet: http://www.regeringen.se/artiklar/2017/10/sa-vill-regeringen-trygga-tolkforsorjningen/Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50