Studieförbunden kommenterar budgetpropositionen 2019

Studieförbunden kommenterar övergångsregeringen budgetpropositionen för 2019 med inriktning mot 2020 och 2021. - Det är beklagligt att övergångsregeringen väljer att inte räkna upp anslagen till folkbildningen, samtidigt som anslagen räknas upp inom andra områden. Antalet deltagare i studieförbundens verksamheter ökar. Att anslagen inte uppräknas årligen innebär i praktiken en urholkning av studie

Studieförbunden kommenterar övergångsregeringen budgetpropositionen för 2019 med inriktning mot 2020 och 2021. 

- Det är beklagligt att övergångsregeringen väljer att inte räkna upp anslagen till folkbildningen, samtidigt som anslagen räknas upp inom andra områden. Antalet deltagare i studieförbundens verksamheter ökar. Att anslagen inte uppräknas årligen innebär i praktiken en urholkning av studieförbundens möjligheter att bedriva en bred verksamhet med olika grupper av deltagare i alla delar av landet, säger Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson.

Utgångspunkten för förslagen i propositionen är den budget som riksdagen har beslutat för 2018 efter förslag i budgetpropositionen för 2018. De justeringar som har gjorts är i huvudsak pris- och löneomräkningar och ändringar i anslag som avser regelstyrda transfereringssystem.I budgeten görs dock ingen uppräkning av anslagen till folkbildningen.

Se hela Studieförbundens sammanfattning av budgetpropositionen i bifogad fil. Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50