Fotograf/Källa: Studieförbunden

- Förslaget till nytt bidragssystem för studieförbunden i Göteborg har skapat en stor oro. Vi får signaler om att vissa studieförbund överväger att stänga ned hela sin programverksamhet eftersom det inte är mödan värt att söka de kommunala bidragen längre.

Det säger David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan, med anledning av att social resursnämnd centrum idag fattar beslut om ett nytt bidragssystem för studieförbunden i Göteborg.

Nämndens beslut innebär att långsiktig och stabil finansiering av studieförbunden med generella bidrag ersätts av kortsiktig projektfinansiering. Lokala mål för studieförbundens verksamhet införs som går emot de nationella. En omfattande kontrollapparat som kommer att innebära stora kostnader för administration införs också.

- Göteborgs styrande politiker stryker ett av statens fyra syften: ”bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet”. Kommunen kommer alltså inte längre dela ut pengar till studieförbundens kulturverksamhet. Det blir kulturstopp i Göteborg, säger David Samuelsson.

- Riktade bidrag som omprövas vartannat år innebär svårigheter för studieförbund att planera sin verksamhet. Det blir svårt att ha fast anställd personal och verksamhetslokaler om man inte vet om man får pengar nästa år. Många kommuner väntar på Göteborgs beslut för att kunna följa efter. Det är en oroande utveckling som vi befarar kan sprida sig, säger David Samuelsson.

Inom de tio studieförbunden möts en miljon individer varje år. Så vävs samhällsväven tät och tilliten stärks. 

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. 

Studieförbunden har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra. 
 
Bildning förenar Sverige.Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50