Lunds kultur och fritidsnämnd har beslutat att minska stödet till studieförbunden med 600 000 kr, utan någon dialog med organisationerna. Folkbildningsförbundet och Bildningsförbundet i Skåne beskriver i Dagens Samhälle att detta inte är något enstaka fall, fler och fler kommuner gör likadant. Dessa kommuner sviker sitt ansvar för det lokala kultur och föreningslivet och borde göra tvärtom.

Den 26:e april beslutade  Lunds kultur- och fritidsnämnd att minska stödet till studieförbunden med 600 000 kr i år. Beslutet togs utan någon kommunikation med studieförbunden, trots att de försökt få till stånd ett möte.  Lunds kommun visar genom detta beslut  att de inte vill ta  sitt ansvar för att stödja ett fritt och oberoende kultur- och föreningsliv. Nämnden bör ompröva sitt beslut, för att garantera att lärdomsstaden Lund fortsätter att vara en kommun vars invånare kan engagera sig, växa och utvecklas i demokratiska organisationer.

Att de kommunala anslagen till studieförbunden minskar är tyvärr inte unikt för Lund. De senaste tio åren har  kommunernas andel i folkbildningsanslaget minskat, från 30 procent till 14 procent. Hela 17 kommuner budgeterade inga pengar alls till folkbildningen förra året. Det här får förstås konsekvenser. Fler och fler studieförbund får skära ner på personal, minska uppsökande verksamhet och bara satsa på säkra kort. Det går emot hela principen som folkbildningen bygger på, att vara oberoende och kunna utvecklas åt de håll som de engagerade medlemmarna vill. Studieförbunden förvandlas till utförare åt stat och kommun, istället för att som idag utveckla samhället och dess invånare på ett kreativt, fritt och frivilligt sätt.

Lunds kommun menar, likt flera andra kommuner, att de inte behöver ge så mycket pengar, därför att det statliga anslaget är oförändrat. Det är att överge sitt eget ansvar, som bygger på att stat, region och kommun har ett gemensamt ansvar.  Statsanslagen har inte minskat de senaste åren, men de har inte ökat heller för att kompensera för kommunernas sviktande bidrag.

Ett annat skäl till besparingen är kommunen inte har råd, för att den måste prioritera sina egna kulturarrangemang.  Studieförbunden i Lund genomförde under 2011 gemensamt 7 741 arrangemang med 229 455 deltagare. För detta fick de ett stöd på ca 5 miljoner. Detta kan exempelvis jämföras med satsningen på Sommarlund (kommunens egen satsning) som fick 3,5 miljoner och hade 280 arrangemang med 27 000 deltagare.

 Samma dag som beskedet kom, startades ett Facebookevent: ”Aktion för Lunds folkbildning”. Där skriver Lunds invånare om sina erfarenheter av folkbildningen och studieförbundens verksamhet i Lund. En ung kvinna skriver: ”För ett år sedan gick vi ihop ett gäng och planerade, repade in och satte upp en helt egen fristående teaterföreställning. Utan stöd från Folkuniversitetet hade det projektet aldrig varit möjligt! Det är ju fantastiskt att man helt på egen hand kan planera och förverkliga ett eget kulturprojekt! Det är höjden av kultursverige och demokrati i sin finaste form. Ta inte bort den möjligheten.”

 Det finns många som hon. Ge dem möjligheten att fortsätta engagera sig och förverkliga sina drömmar. Höj anslagen och möt studieförbunden i en dialog om hur Lund kan utvecklas genom folkbildning. Sådana möten har vi gärna.

Annelie Roswall Ljunggren, generalsekreterare, Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation 

Rolf Tufvesson, ordförande Bildningsförbundet i Skåne

 

 Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50