Studieförbunden och Folkbildningsförbundet deltar i Almedalsveckan med en rad olika aktiviteter. Alla tio studieförbund finns på plats under veckan, hälften med egna arrangemang. Övriga är där för att nätverka och deltar genom sina olika medlemsorganisationer.

Pressmeddelande: Studieförbunden och Folkbildningsförbundet på Almedalen

De tio studieförbunden är alla på plats i Visby under Almedalsveckan. Här kommer ett axplock av deras aktiviteter under veckan.

ABF ordnar ett jubileumsseminarium med efterföljande mingel om bildning på 2000-talet, med bland andra Sven-Eric Liedman och Stina Oscarsson. Plats och tid: Terassen, Hamnplan 5, den 3:e juli 15.30–17.00 (seminariet) och 17.00–19.00 (minglet).

Studieförbundet Bilda diskuterar hur vi formulerar våra livsberättelser, med bland andra Kattis Ahlström, på Barnrättstorget, Tage Cervins gata 3. Seminariet organiseras i samarbete med BRIS och St Lukas Stockholm. Bilda har även samverkansseminarier med Hela Människan, och musik nere vid hamnen/Silon.

Ibn Rushd bjuder in till ett panelsamtal på Gotlands högskola, den 5:e juli mellan 15.00 och 17.00. Samtalet handlar om antimuslimismen i Europa och medverkar gör bland andra Mattias Gardell, Paul Lappalainen och Jens Orback.

NBV – Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet hälsar alla välkomna till White Corner, intill Donners plats. Här arrangerar NBV med Folkrörelser mot Droger och CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) en vecka fylld med föreläsningar, debatter, utfrågningar och mingelträffar.

Sensus studieförbund arrangerar många seminarier i samarbete med Svenska Kyrkan och en manifestation för mänskliga rättigheter den 4:e juli, på stranden vid Kallis, nedanför Almedalen, 20.00–21.00. Manifestationen arrangeras för tredje året i följd och i år talar Alexander Bengtsson, Peter Weiderud och Ann-Katrin Persson (Sensus förbundsrektor).

Folkbildningsförbundet – de tio studieförbundens intresseorganisation ordnar ett frukostmingel med studieförbunden och utvalda politiker på Kafé Friheten den 4:e juli.

Folkuniversitetet, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan har inga egna arrangemang men finns där för att nätverka.

 För mer information: http://www.studieforbunden.se/studieforbunden-i-almedalen/ eller Marie Fredriksson, kommunikatör Folkbildningsförbundet, tel 0708-12 06 58.

 Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens intresseorganisation. De tio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.

 Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50