Nu har Folkbildningsförbundet, de nio studieförbundens intresseorganisation, lämnat sitt remissvar på kulturutredningen. Man anser att portföljmodellen måste utredas ytterligare och utvecklar i remissen ett resonemang om modellens potential och risker. Majoriteten av de nio studieförbunden, alla med sin särskilda profil, kommer att lämna egna remissvar.

Nu har Folkbildningsförbundet, de nio studieförbundens intresseorganisation, lämnat sitt remissvar på Kulturutredningen.  Förbundet är kritiskt till den korta remisstiden och man hade föredragit en parlamentarisk utredning. Studieförbunden vill att skrivningarna om en ökad samverkan med civilsamhället och folkbildningen syns i de nationella kulturmålen. Folkbildningsförbundet anser att portföljmodellen måste utredas ytterligare och utvecklar i remissen ett resonemang om modellens potential och risker. Majoriteten av de nio studieförbunden, alla med sin särskilda profil, kommer att lämna egna remissvar.

Hela remissvaret hittar du här:http://www.studieforbunden.se/Pages/remisser.html

För mer information kontakta:Folkbildningsförbundets informatör Anna Morin: 0702-51 91 46, anna@studieforbunden.se

Folkbildningsförbundet är de nio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. De nio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50