"Vi vill lägga till ytterligare ett nationellt kulturpolitiskt mål. Kulturutredningen har uppmärksammat folkbildningen som en viktig kulturaktör. För att det ska slå igenom behövs ett konkret mål" kommenterar Åke Gustavsson, ordförande för Folkbildningsförbundet. Studieförbunden tycker till utifrån människors möjlighet att uppleva och själva skapa kultur i hela landet.

- Vi vill lägga till ytterligare ett nationellt kulturpolitiskt mål. Kulturutredningen har uppmärksammat folkbildningen som en viktig kulturaktör. För att det ska slå igenom behövs ett konkret mål, kommenterar Åke Gustavsson, ordförande för Folkbildningsförbundet - de nio studieförbundens intresseorganisation.

Idag den 12 februari presenterade Kulturutredningen sitt betänkande. Studieförbunden tycker till utifrån människors möjlighet att uppleva och själva skapa kultur i hela landet.

Folkbildningsförbundet är positivt till:

Att folkbildningens viktiga roll för att göra kulturen tillgänglig för alla i hela landet lyfts fram av Kulturutredningen.

En överenskommelse mellan regeringen, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och idéburna organisationer inom kulturområdet.

De regionala portföljerna med anslag, förutsatt att det följer med statliga krav (se nedan).

Folkbildningsförbundet vill se:

Ett tillägg i utredningens nationella kulturpolitiska mål: "Att stimulera folkbildning för att främja individens och samhällets utveckling."

Att det förtydligas att de kulturpolitiska målen är nationella och därmed omfattar hela den offentliga sektorn.

Att staten tar hänsyn till de regionala skillnaderna när avtal om kulturanslagen skrivs med regionerna.

Krav på regionerna när staten fördelar portföljerna med kulturbidrag:* att samarbeta med civilsamhället och folkbildning* att samarbetet ska ske utifrån civilsamhällets förutsättningar* att ett villkor för stöd till kulturinstitutionerna ska vara ett ökat samarbete med civilsamhälletFolkbildningsförbundet saknar:

En garanti för att staten tar ansvar för medborgarnas tillgång till kultur i hela landet, och inte skjuter över ansvaret till regionerna i och med portföljmodellen.

Något om folkbildningens övriga viktiga funktioner, t.ex. dess roll för utvecklingen av dagens föreningsliv och människors livslånga lärandet.

Att EU-relaterade kulturfrågor lyfts in och samordnas på statlig nivå.

För mer information kontaktaFolkbildningsförbundets informatör Anna Morin: 0702-51 91 46, anna@studieforbunden.se

***Korta fakta om studieförbunden och kulturen

Studiecirklar285 000 studiecirklar per år2,1 miljoner deltagare157 000 studiecirklar i kulturämnen, vilket är 55 procent av samtliga cirklar.

Ämnen12 av de 20 mest populära cirkelämnena finns inom "Humaniora och konst", 67 procent av cirklarna."Improvisatorisk musik" är mest populärt, oavsett län och ålder.Bland deltagare under 25 år är en majoritet män, i övriga grupper är en majoritet kvinnor.

Kulturprogram250 000 kulturprogram som engagerar drygt en miljon kulturutövare: musiker, författare, föreläsare, konstnärer m.m.15 miljoner besöker arrangemangen.5 procent arrangerades tillsammans med en kulturinstitution.68 procent av samtliga arrangemang hålls i kulturämnen.Källa: SCB, Statens Kulturråd

Folkbildningsförbundet är de nio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. www.studieforbunden.seStudieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50