Studieförbunden står bakom #vimåsteprata

I debattartikeln "Demokratin är hotad - och vi tänker försvara den" (SvD, 4/3-18) vill tjugo opinionsbildare gemensamt med folkbildningen värna öppna samtal och dialog till demokratins försvar.

Tillsammans med Sveriges Folkhögskolor, Svenska PEN och ett hundratal opinionsbildare står Studieförbunden bakom initiativet #vimåsteprata.

- Vår metod för att värna demokratin är mötet, samtalet och dialogen. Vi går nu ut tillsammans i ett nationellt folkbildande initiativ för grundläggande fri- och rättigheter, skriver tjugo opinionsbildare i debattartikel i SvD (4/3).

Bland undertecknarna finns Hedi Fried, Maxida Märak, Kristina Persson, Po Tidholm, Timothy Collins, Birgitta Ohlsson och Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson.

- Vi är oroade för demokratins framtid i Sverige. På tröskeln till hundraårsminnet av demokratins införande i vårt land ser vi betydande hot och risker. Demokratin kan tyckas självklar för oss som vuxit upp med den, men det vore aningslöst, rentav farligt att ignorera varningssignalerna, menar undertecknarna. 

Under de kommande veckorna lanseras initiativet officiellt och nationellt. För information om hur studieförbundsaktiva kan ta del av initiativet, kontakta kajsa@studieforbunden.se. Vid övriga frågor gällande #vimåsteprata, kontakta jonas@studieforbunden.se 

Undertecknare debattartikel SvD:

Eva Brunnebiskop

Timothy Collinsdigital strateg och manager

Dilsa Demirbag-Stengeneralsekreterare Berättarministeriet

Tomas Björkmangrundare Stiftelsen Ekskäret

Hédi Friedförfattare och psykolog

Gerhard Holmgrenorganisationschef Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

Ola Larsmojournalist och författare

Maxida Märakartist och producent

Thomas Nilssonordförande Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation

Birgitta Ohlssonriksdagsledamot (L)

Stina Oscarsonskribent och regissör

Kristina Perssonföre detta framtidsminister och grundare av Global Utmaning

David Samuelssongeneralsekreterare Studieförbunden

Sverker Sörlinprofessor i miljöhistoria och författare

Mats Svegforspublicist

Po Tidholmjournalist och författare

Tjia Torpefolkbildare och kulturpolitiker

Bengt Westerbergföre detta partiledare (L) och vice statsminister

Elisabeth Åsbrinkjournalist, författare och ordförande Svenska Pen

Per Ödlingprofessor i telekommunikation Lunds universitet

Länkar:

Hemsida #vimåsteprata.

Debattartikel (SvD, 4/3) "Demokratin är hotad - och vi tänker försvara den". 

Film Hédi Fried om #vimåsteprata.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50