Folkbildningsförbundet är positiv till regeringens uttalade vilja att öka dialogen med civilsamhället. En förutsättning för att dialogerna ska få genomslag är emellertid att de följs upp av regionala och lokala dialoger. Därför måste SKL sätta press på kommuner, landsting och regioner att genomföra dessa.

Folkbildningsförbundet är positivt till regeringens uttalade vilja att öka dialogen med civilsamhället. Att öka dialogen med det civila samhället är något som regeringen föreslår i propositionen En politik för det civila samhället (2009/10:55) som överlämnades till riksdagen den 9 december.

Folkbildningsförbundet anser att en förutsättning för att dialogerna ska få genomslag är att de följs upp av regionala och lokala dialoger. Därför måste SKL sätta press på kommuner, landsting och regioner att genomföra dessa.

- För att samverkan och dialog ska fungera väl är det viktigt att parterna hittar arbetssätt som gör det möjligt för civilsamhällets aktörer att delta på lika villkor. Det kan exempelvis handla om att förlägga möten till kvällstid eller att ekonomiskt ersätta personer från ideella organisationer som deltar vid samråd på sin fritid, säger Folkbildningsförbundets generalsekreterare Maicen Ekman.

Studieförbunden erbjuder föreningar en grundläggande infrastruktur, i form av exempelvis cirklar i föreningskunskap, möteslokaler och administrationsstöd.

- Folkbildningens roll som föreningarnas motor stärker det civila samhällets röst, säger Maicen Ekman.

Regeringen föreslår att så kallade ”engagemangsguider” ska få fler att engagera sig i föreningslivet. Det handlar främst om boende i områden med lägre organisationsgrad inom föreningsverksamhet, särskilt unga och kvinnor. Här har studieförbunden både kunskap och kompetens att bidra med. Exempelvis har studieförbundet Ibn Rushd med framgång utvecklat formerna för dialog mellan unga människor som bor i förorten och resten av samhället – inte minst de etablerade politiska partierna och intresseorganisationerna, genom projektet Förorternas riksdag (Forix).

Även när det gäller regeringens förslag om yrkesinriktat mentorskap har studieförbunden mycket att bidra med. Studieförbunden har lång erfarenhet av att organisera utbildningar som kombinerar teori och praktik, bland annat SFI-verksamhet. Medborgarskolan har i flera år arbetat med Medspråkarna där boende i Sverige möter nyanlända för att umgås och träna på svenska språket. Att goda kunskaper i svenska underlättar för ett inträde på arbetsmarknaden är ett faktum.

Kontakt Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation: Maicen Ekman, generalsekreterare Telefon: 08-402 01 51 eller 0709-78 09 28

Folkbildningsförbundet är de nio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. De nio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50