Följande rättelse lästes upp i gårdagens Aktuellt kl. 21 efter att Studieförbunden och Folkbildningsrådet kontaktat redaktionen:

"I en intervju i Aktuellt den 11 maj så angav vi felaktigt att SÄPO skrivit i en rapport att statliga pengar till studieförbunden i vissa fall används för att sprida antidemokratiska åsikter och våldsbejakande islamism.

Det korrekta det är att SÄPO skriver att statligt stöd i vissa fall gått till organisationer som stödjer våldsbejakande islamism, men SÄPO skriver inte vilka organisationer det är. Och det var därför fel att koppla ihop just studieförbunden och SÄPOs rapport."

Inom de tio studieförbunden möts en miljon individer varje år. Så vävs samhällsväven tät och tilliten stärks. 

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. 

Studieförbunden har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra. 
 
Bildning förenar Sverige.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50