I morgon inleds förtidsröstningen till Europaparlamentsvalet. I det senaste valet, år 2009, valde färre än hälften av svenskarna att rösta. Folkbildningsförbundet menar att satsningarna på pålästa och aktiva medborgare är något som måste intensifieras. ”Ska valdeltagandet vara högre om fem år behöver vi prata om påverkan och inflytande även mellan valåren” kommenterar Annelie Roswall Ljunggren.

I morgon onsdag den 7 maj inleds förtidsröstningen till Europaparlamentsvalet. I det senaste EU-valet, år 2009, valde färre än hälften av svenskarna att rösta. Folkbildningsförbundet menar att satsningarna på pålästa och aktiva medborgare är något som måste intensifieras. ”Ska valdeltagandet vara högre om fem år behöver vi fortsätta bedriva folkbildning, och prata om påverkan och inflytande även mellan valåren. Det är att ta politiken på allvar” kommenterar Annelie Roswall Ljunggren, generalsekreterare för Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation.

Studieförbunden erbjuder i år ledarna till 660 000 studiecirklar att ta med sig enkla frågor om demokrati till studiecirkel, för att intressera fler för politik och det som sker under supervalåret.

”Även lokalpolitiker kan göra mycket genom att stödja dem som väljer att engagera sig i föreningslivet och via folkbildningen. Människor som känner sig delaktiga i samhället väljer också i högre grad att rösta” säger Annelie Roswall Ljunggren.

”Det är både känslor och rationella argument som behövs i politiken, och mycket engagemang börjar med ny kunskap eller nya möten hos studieförbunden.”

I det senaste valet var valdeltagandet till Europaparlamentet bland svenskar 45,5 procent och forskning visar att resultatet hade sett annorlunda ut om fler använt sin rösträtt. Många önskar säkert att de var mer pålästa. Häften av svenskarna svarar ”vet ej” när de ska nämna vilken de tycker är den viktigaste valfrågan inför Europaparlamentsvalet. Tre av fyra svenskar har heller ingen aning om vilka de svenska EU-parlamentarikerna är.

#aktivtval2014Studieförbunden vill att fler ska göra ett aktivt val 2014. I samarbete med föreningslivet gör vi olika insatser inför vårens och höstens val. Målgrupp är bland annat personer med intellektuella funktionsnedsättningar (som fick rösträtt 1989) och ungdomar. Läs mer på www.studieforbunden.se/val

För mer information kontakta:Anna Morin, kommunikationsansvarig, 070-251 91 46, anna@studieforbunden.se  

De tio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50