"Folkbildningen skapar aktiva medborgare" säger generalsekreterare Maicen Ekman. "Det hoppas vi att minister Sabuni både ser och vill lyfta för framtiden." Nyamko Sabuni är ny folkbildningsminister. "Nu efter valet är det fler än vanligt som pratar politik. Det är sådant som studieförbunden fångar upp" kommenterar Maicen Ekman.

Nyamko Sabuni är ny folkbildningsminister. Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation, ger en första kommentar.

- Folkbildningen skapar aktiva medborgare, säger Maicen Ekman, Folkbildningsförbundets generalsekreterare. Det hoppas vi att minister Sabuni både ser och vill lyfta för framtiden.

- Nu efter valet är det fler än vanligt som pratar politik. Det är sådant som studieförbunden kan fånga upp. Hos oss möts människor och engagerar sig på sina egna villkor, säger Maicen Ekman.

Varje år träffas många människor hos Sveriges tio studieförbund. Drygt 310 000 kulturprogram lockar 17 miljoner besökare och alla studiecirklar har totalt två miljoner deltagare.

- Hos studieförbunden lär människor av lust och intresse. Det är en viktig kraft i samhället. Sverige är på många sätt en studiecirkeldemokrati.

Nyamko Sabuni är kvar som jämställdhetsminister och ny som biträdande utbildningsminister. Hon har det direkta ansvaret för tre enheter i utbildningsdepartementet; jämställdhetsenheten, ungdomspolitiska enheten samt enheten för vuxenutbildning och studiemedel där folkbildningen ingår.

KontaktinformationMaicen Ekman, generalsekreterare, 0709-78 09 28, maicen@studieforbunden.se

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. De tio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50