Trenden går uppåt, fler vill folkbilda sig i dag

Nya siffror från Folkbildningsrådet visar på ett trendbrott för studieförbunden. Totalt deltog över 637 000 unika personer i studiecirkel 2017, vilket är en ökning med 3,1 procent jämfört med 2016. Det är första gången antalet unika cirkeldeltagare ökar mellan två år sedan 2008 då deltagarregistret infördes. - De positiva siffrorna visar att studieförbunden möter människors längtan efter bildning

Nya siffror från Folkbildningsrådet visar på ett trendbrott för studieförbunden. Totalt deltog över 637 000 unika personer i studiecirkel 2017, vilket är en ökning med 3,1 procent jämfört med 2016. Det är första gången antalet unika cirkeldeltagare ökar mellan två år sedan 2008 då deltagarregistret infördes.

- De positiva siffrorna visar att studieförbunden möter människors längtan efter bildning och kunskap, säger David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden. De senaste åren har studieförbunden särskilt satsat på att nå fler människor i verksamheten och det ger tydliga resultat.

Även i folkbildningen med asylsökande och utrikes födda deltagare har siffrorna ökat. Sedan 2015 har en ökning på 17,7% skett bland utrikes födda och 20,4% av studiecirkeldeltagarna är från målgruppen. Sammanlagt har 120 000 asylsökande deltagit i folkbildningens insatser. De tio studieförbunden har totalt sett utvidgat sin lokala närvaro och finns i dag representerade i landets samtliga kommuner.

- Studieförbunden spelar en nyckelroll i att möta många människors vilja att lära sig svenska och om samhället, fortsätter David Samuelsson. För oss är det en viktig markering att studieförbunden har verksamhet i landets samtliga kommuner.

Förutom att fler i dag vill delta i folkbildningen genom studiecirklar så är även studieförbundens kulturprogram fortsatt välbesökta. Förra året genomfördes 376 000 kulturprogram med sammanlagt 20 miljoner deltagare, fördelade på 55 procent kvinnor och 45 procent män.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50