Uppropet Typiskt svenskt samarbetar med Berghs School of Communication! Elever gör "viraler" för att sprida budskapet om allas lika värde. Se filmerna på internet via www.typisktsvenskt.se. Uppropet har initierats av Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation. Allt fler organisationer och företag ställer sig bakom uppropet för mångfald och mot intolerans.

Pressmeddelande från Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation – och Berghs School of Communication

Det finns partier i Sverige som bygger sin politik på människors rädsla för det okända, som vill lägga beslag på och definiera vad som är typiskt svenskt.

­­– Med en knapp vecka kvar till valet uppmanar vi alla Sveriges demokratiska krafter att göra upp med vardagsrasismen. Med uppropet Typiskt svenskt vill vi ge vår bild av det som är typiskt för Sverige och den skiljer sig markant från den bild som de krafter som underblåser rädslan sprider. Vi visar i uppropet att mångfalden är glädje och styrka och att motsatsen leder Sverige in i ett mörker, säger Anders Gradin, styrelseledamot i Folkbildningsförbundet, studieförbundens intresseorganisation.

På webbplatsen Typiskt svenskt! presenteras uppropet i sin helhet. Bland de som ställt sig bakom det, förutom studieförbunden, finns bland annat Riksteatern, stiftelsen Expo, Hyresgästföreningen, Folk och Försvar, Rotary International och Sveriges Hembygdsförbund.

– Sveriges välfärd bygger på öppenhet mot världen. Den öppenheten måste alla vi som vill utveckla Sverige värna om. De krafter som spelar på människors rädsla för det okända bidrar till att dörrarna till omvärlden och därmed framtiden stängs, säger Anders Gradin.

Elever på Berghs School of Communication antog utmaningen att hitta rätt ton för att sprida budskapet om allas lika värde. Tanken är att nå så många som möjligt för att uppmärksamma uppropet före valdagen. I dag laddar några av eleverna upp sina korta filmer, så kallade viraler, på internet. Nya viraler kommer att presenteras undan för undan. Den som får flest ”klick” vinner elevtävlingen, om det finaste priset, äran.

På uppropets webbplats www.typisktsvenskt.se finns mer information. Vi har även en sida på Facebook där man som enskild person kan ställa sig bakom uppropet.

Kontaktinformation Anders Gradin, styrelseledamot, Folkbildningsförbundet, 0708-55 30 70Pär Lager, VD, Berghs School of Communication, 070-777 18 16

Folkbildningsförbundet är en politiskt och religiöst obunden intresseorganisation för Sveriges studieförbund – ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50