Med anledning av pandemisituationen har styrelsen för Studieförbunden i samverkan antagit följande uttalande:

Till Folkbildningsrådet,

När 2022 inleds kan vi konstatera att i stället för en tydlig återstart av studieförbundens verksamheter så är vi åter inne i en period av snabb smittspridning och nya restriktioner. Under åren 2020 och 2021 påverkades studiecirklar och andra möten i studieförbunden i mycket stor omfattning av pandemin. Studieförbunden genomförde en unikt stor digitaliseringsinsats men trots det ställdes många verksamheter in. 

Folkbildningen i alla studieförbund har påverkats kraftigt dessa år men vi kan konstatera att skillnaderna är stora mellan studieförbunden när det gäller omfattningen av påverkan på verksamheten. Det beror sannolikt på vilka målgrupper som skulle deltagit och hur de har påverkats av att folkbildningen skulle bli digital men också av innehållet i verksamheten. Många verksamheter inom musik och kultur men även andra bygger på att deltagarna är samlade fysiskt och är svår att genomföra digitalt. 

Studieförbunden kan nu, den 12 januari, konstatera att även verksamheterna 2022 kommer att påverkas av pandemin. Restriktionerna bör kunna hanteras men effekten är mer oklar av generella råd som att ”minska kontakterna i den vuxna befolkningen”. Effekten kan bli beteendeförändringar där människor som hade planerat att delta i en studiecirkel väljer att avstå. 

Hur stor negativ påverkan som pandemin får på studieförbundens verksamhet 2022 går inte att svara på idag. Ingen vet hur lång och hög denna pandemivåg blir. Men vi kan nu i inledningen av vårterminen se att riskerna är påtaglig att vi får en betydande minskning av studieförbundsverksamheten i år jämfört med ett normalår. Detta är en bedömning som vi vill delge Folkbildningsrådet.

I sammanhanget vill vi benämna att vi känner oss både ödmjuka och nyfikna inför pandemins långsiktiga effekter på vår verksamhet. Vilka kommer inte tillbaka? Vilka nya har vi nått? Hur påverkas verksamheten? Frågor vi ser att vi kommer att återkomma till i framtida samtal.

Styrelsen för Studieförbunden i samverkanStudieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50