Harvardforskaren Yascha Mounk och Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson vid konferensen Folk & Bildning 2017.

Harvardforskaren Yascha Mounk besökte Sverige i samband med Studieförbundens konferens Folk & Bildning i början av oktober för att tala om populistiska rörelser som undergräver demokratin och hur dessa kan motverkas. Även i traditionella västliga demokratier minskar stödet för minoritetsskydd, yttrandefrihet och individuella fri- och rättigheter. Varningslamporna blinkar rött för demokratin, m

Harvardforskaren Yascha Mounk besökte Sverige i samband med Studieförbundens konferens Folk & Bildning i början av oktober för att tala om populistiska rörelser som undergräver demokratin och hur dessa kan motverkas. Även i traditionella västliga demokratier minskar stödet för minoritetsskydd, yttrandefrihet och individuella fri- och rättigheter. Varningslamporna blinkar rött för demokratin, menar Harvardforskaren.

Studieförbunden genomförde i samband med Yaschas besök en Novusundersökning där resultatet visade just det Yascha lyfter upp i sin forskning: Alltfler vill hellre se expertstyre än demokratiskt vald politikerstyre, också i Sverige. Särskilt bland unga kunde undersökningen konstatera att trenden var stark, så mycket som varannan ung uttryckte den åsikten. Folkbildningen har en oerhörd viktig roll att spela som bärare av demokratiska principer.

Läs Studieförbundens demokratirapport med förslag på hur folkbildningen kan medverka till ett stärkande av demokratin: http://studieforbunden.se/vi-erovrar-demokratin-varje-dag/

Läs mer om Yaschas observationer här: https://www.dn.se/arkiv/kultur/vi-har-en-moralisk-plikt-att-kampa-emot/

Läs Studieförbundens Novusundersökning här: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/WnGeG/varannan-ung-politiker-ska-inte-styra-sverigeStudieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50