Pressmeddelanden 2008


Folkbildningsnyheter 2009

Pressmeddelande Publicerad: 2008-12-31 10:00 CET

Varje år träffas miljontals människor hos studieförbunden för att dela med sig av kunskaper, utbyta synpunkter och diskutera åsikter. Hos varje enskilt studieförbund och hos folkbildningen i stort finns alltid något nytt och spännande att bevaka. Här har vi samlat några datum att ha koll på 2009.

För dig som är nyfiken på folkbildning

Pressmeddelande Publicerad: 2008-12-10 09:00 CET

Folkbildningsförbundet har en ny hemsida. Nu kan du lätt hitta information om våra medlemmar, de nio studieförbunden. Du kan läsa om våra åsikter i notiser och på Folkbildningsförbundets pressidor. Under 2009 kommer vi bl.a. att tycka till om kultur och aktivt medborgarskap.

Två miljoner utanför e-samhället

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-28 12:39 CET

Statens reform för e-förvaltning kräver en rejäl folkbildningssatsning, menar Folkbildningsförbundet, studieförbundens intresseorganisation. ”Sverige bygger ut en e-förvaltning men tar inte hänsyn till att två miljoner personer inte använder Internet” kommenterar Maicen Ekman, Folkbildningsförbundets generalsekreterare.

"Låt folkbildningen träda fram i en överenskommelse om integration"

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-04 15:45 CET

En överenskommelse är klar mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. "Det är en bra överenskommelse för det sociala området. Vi hoppas på en kommande dialog om integration" kommenterar Maicen Ekman, generalsekreterare Folkbildningsförbundet. "I en överenskommelse om integration är studieförbunden en självklar part."

Europeiskt beröm över svenska studiecirklar

Pressmeddelande Publicerad: 2008-10-30 18:06 CET

”Jag kände till svenska studiecirklar och dess demokratiska upplägg i teorin, men nu har jag sett hur det går till. Att de verkligen tar upp det folk undrar över, att man diskuterar och tar beslut tillsammans. Det var fantastiskt att se!” Det säger Gina Ebner som är generalsekreteraren för den europeiska paraplyorganisationen för folkbildning och vuxnas lärande, EAEA.

Folkbildning lyfter Sverige till en förstaplats

Pressmeddelande Publicerad: 2008-09-02 08:00 CEST

Sverige är bäst i klassen när det gäller det livslånga lärandet i Europa. Ändå missar ansvarige minister Jan Björklund att lyfta fram folkbildningens betydelse för den svenska framgången. Det menar Folkbildningsförbundets generalsekreterare Maicen Ekman.

Folkbildningen samverkar med Utbildningsradion kring den digitala klyftan

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-21 16:17 CEST

Folkbildningen samverkar med Utbildningsradion om en programsatsning som kulminerar vecka 36, första veckan i september. Satsningen kallas ”Logga in – folkbildning i samverkan”.

Världens mest nyfikna folk presenteras i Almedalen

Pressmeddelande Publicerad: 2008-07-03 10:21 CEST

Folkbildningsförbundet lanserar den nya skriften Världens mest nyfikna folk i Almedalen. Den handlar om folkbildningens betydelse i Sverige. Kanske får du till och med svar på varför Sverige ser ut som det gör och varför svenskarna är som de är.

Studieförbunden föreslår regeringen att satsa 500 miljoner på ett "Kulturlyft"

Pressmeddelande Publicerad: 2008-05-22 17:16 CEST

Idag tillkännagav kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn-Liljeroth att idrotten får 1,4 miljarder kronor från Svenska Spel, varav 500 miljoner kronor avser regeringens särskilda satsning "Idrottslyftet". Sveriges studieförbund efterlyser nu ett motsvarande "Kulturlyft" för att stimulera framförallt ungdomars kulturintresse.

Kommunerna tar allt mindre ansvar för folkbildningen

Pressmeddelande Publicerad: 2008-05-15 13:59 CEST

Trenden är tydlig: Staten står för en allt större andel av finansieringen av den allmänna folkbildningen. 1992 var statens andel 55 procent och kommunernas 30 procent. 2007 stod staten för 69 procent och kommunerna för 18 procent. Nu vill Folkbildningsförbundet se en generell kommunal uppryckning.

Alliansen överlägger med kommunerna om stödet till folkbildningen

Pressmeddelande Publicerad: 2008-04-24 16:17 CEST

Alliansen kommer att överlägga med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om ansvaret för stödet till folkbildningen. Det beskedet lämnade riksdagsledamoten Anne Marie Brodén (m) i gårdagens riksdagsdebatt om folkbildningen. Folkbildningsförbundet välkomnar Anne Marie Brodéns besked. Behovet av överläggningar mellan regeringen å ena sidan och kommuner, landsting och regioner å andra sidan är sto


Sociala medier


Presskontakter


Niklas Frykman
Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50


BilderVideorPodcastsDokument