Pressmeddelanden 2009


Studieförbunden stärker det civila samhällets röst

Pressmeddelande Publicerad: 2009-12-14 15:15 CET

Folkbildningsförbundet är positiv till regeringens uttalade vilja att öka dialogen med civilsamhället. En förutsättning för att dialogerna ska få genomslag är emellertid att de följs upp av regionala och lokala dialoger. Därför måste SKL sätta press på kommuner, landsting och regioner att genomföra dessa.

Stöd i Bryssel för förslag om europeiskt Kunskapslyft

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-05 17:28 CET

Folkbildningsförbundet och EAEA lämnade idag en appell från konferensen Active Citizenship in Europe till Hélène Clark och Judit Safrany på EU-kommissionens direktorat Education and Culture samt till EU-parlamentarikerna Cecilia Wikström (FP) och Göran Färm (S). Appellen formulerar tre utmaningar för Europa tillsammans med förslag på lösningar, bland annat ett europeiskt Kunskapslyft.

Satsa resurser på folkbildningen i Europa!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-11-05 14:16 CET

Folkbildningsförbundet och EAEA, European Association for the Education of Adults, överlämnar idag en appell med konkreta förslag på hur folkbildningen kan bidra till att lösa några av de utmaningar som EU:s länder står inför. Appellen överlämnas till EU-kommissionen i Bryssel och till de båda EU-parlamentarikerna Cecilia Wikström (FP) och Göran Färm (S).

Debatt: Okunskap bäddar för extremism

Pressmeddelande Publicerad: 2009-10-08 16:40 CEST

Högerextrema krafter vinner terräng i Europa. Okunskap och känsla av maktlöshet är grogrund för högerextrema partiers frammarsch. Idag ligger EUs tyngdpunkt på kompetenssatsningar på det formella lärandet. I en levande demokrati för alla människors lika värde måste resurserna förskjutas rejält till förmån för det icke-formella lärandet. Det skriver Folkbildningsförbundets och EAEAs ordföranden.

Folkbildningsaktiva samlas i Göteborg och diskuterar aktivt medborgarskap i Europa

Pressmeddelande Publicerad: 2009-09-28 13:36 CEST

I morgon är konferensen Active Citizenship in Europe igång på Världskulturmuseet i Göteborg. Under två dagar träffas över 360 deltagare från ett 20-tal länder. Här möts folkbildare och företrädare för andra ideella organisationer, personer från EU-kommissionen, universitet, bibliotek och beslutsfattare på kommun, region-, riks- och EU-nivå.

Pressträff: Möte med makten

Pressmeddelande Publicerad: 2009-09-24 14:05 CEST

Inbjudan till pressträff på Världskulturmuseet i Göteborg på tisdag den 29 september kl 17.20 - 17.50. Margot Wallström, vice ordförande i EU-kommissionen och Astrid Thors, Finlands migrations- och Europaminister i samtal med medborgare som har försökt att påverka EU. Pressträffen äger rum i samband med konferensen Active Citizenship in Europe.

Snart dags för Active Citizenship in Europe

Pressmeddelande Publicerad: 2009-09-24 11:30 CEST

Just nu pågår en febril aktivitet för ordna det sista inför konferensen Active Citizenship in Europe. Den 29-30 september möts 360 deltagare på Världskulturmuseet i Göteborg, för att bli inspirerade och utbyta erfarenheter om metoder för aktivt medborgarskap i Europa. Hur kan människor påverka sin närmiljö, när den till så stor grad påverkas av EU?

Folkbildning på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2009-09-22 13:31 CEST

Här finns information om en del av alla de aktiviteter som studieförbunden visar upp på årets bokmässa i Göteborg, 24-27 september. För mer detaljerad information - titta in på respektive förbunds egen webbplats. Eller på http://bok-bibliotek.se/

Debatt: Oljan i demokratimaskineriet stavas ”folkbildning”

Pressmeddelande Publicerad: 2009-08-11 10:33 CEST

Folkbildningen är den olja som behövs för att demokratimaskineriet ska fungera väl. Den är därmed en grundläggande del av kommunernas kärnverksamhet. Folkbildningsförbundet bemöter Thomas Idergards (Timbro) debattartikel i Dagens Nyheter den 6 augusti.

En av fyra väljer att köpa mindre nötkött

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-30 09:00 CEST

Fler vill påverka miljön, 85 procent väljer ekologiska varor och över 40 procent försöker påverka livsmedelspolitiken med sina val. Det visar en ny undersökning. Folkbildningsförbundets generalsekreterare Maicen Ekman ser en tendens till att vilja påverka maten och miljön: "Nära två av tio ungdomar kan dessutom tänka sig att engagera sig genom studieförbunden eller annat föreningsliv ”.

Almedalen: Maten påverkar - påverka maten

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-26 15:10 CEST

Folkbildningsförbundet och Sveriges Konsumenter sätter tänderna i den heta debatten om mat och klimat under Almedalsveckan. Tillsammans med fyra samtalsinspiratörer med perspektiv som sträcker sig från Gotland och ut i hela världen arrangeras ett spännande seminarium: Tid: Tisdag den 30 juni, kl. 16.00-17.30 Plats: Fornsalen, Strandgatan 12, Visby.

Debatt: Väljarna mer positiva till studieförbunden än politikerna

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-22 14:33 CEST

Folkbildningsförbundet presenterar siffror från en undersökning som konstaterar att väljarna är mer positiva till studieförbunden än de kommunpolitiker som har ansvar för just folkbildningsfrågorna. Hela 15 kommuner ger inga bidrag alls till studieförbundens verksamhet. Detta faktum är oroande och drabbar både enskilda individer och de mötesplatser som studieförbunden utgör.

Anslagen till studieförbunden minskar

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-15 18:23 CEST

Kommunernas anslag till studieförbunden har minskat med totalt 7,5 miljoner kronor under 2009. Det visar en ny sammanställning från Folkbildningsrådet. Trenden över landet är att kommunernas anslag till studieförbunden fortsätter att minska, samtidigt som Folkbildningsförbundets opinionsundersökningar visar att studieförbunden har väljarnas stöd.

Europeiskt kunskapslyft - en hävstång genom krisen

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-10 11:03 CEST

Använd det svenska ordförandeskapet för att driva frågan om ett europeiskt kunskapslyft! Den uppmaningen riktar studieförbunden till regeringen.

Debatt: Ni missar poängen med folkbildningen!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-04 14:21 CEST

I Dagens samhälle bemöter Maicen Ekman ett debattinlägg om Kulturutredningen från Carl-Johan Kleberg och Ants Viirman. Folkbildningsförbundet menar att det är befängt att påstå att kulturaspekten beaktas illa hos studieförbunden. Vidare att Kleberg och Viirman missar poängen med folkbildningen och dess fokus på livslångt lärande, då de vill flytta folkbildningen från Utbildningsdepartementet.

Debatt: Vad väntar regeringen på? Satsa på kunskap!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-26 13:47 CEST

Torsdagen den 14 maj skulle regeringens proposition om radio och tv:s framtid ha kommit. Efter en stor public service-utredning, lång remisstid och mycket funderande i regeringskansliet skulle regeringen sätta ner foten och säga vad den vill. Skapa en bred kunskapskanal, skriver Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation.

Studieförbunden om kulturutredningen

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-19 15:11 CEST

Nu har Folkbildningsförbundet, de nio studieförbundens intresseorganisation, lämnat sitt remissvar på kulturutredningen. Man anser att portföljmodellen måste utredas ytterligare och utvecklar i remissen ett resonemang om modellens potential och risker. Majoriteten av de nio studieförbunden, alla med sin särskilda profil, kommer att lämna egna remissvar.

Aktivt medborgarskap i Europa - Påverkan genom folkbildning

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-09 08:00 CEST

Nu är ett preliminärt program klart för konferensen "Active Citizenship in Europe" som hålls 29-30 september i Göteborg. Det blir dans för demokrati, ekologiskt centrum, mångreligiösa guidningar, simuleringsspel om Europas historia, förorternas riksdag, muslimska fredsagenter, erfarenhetsutbyten om lokal demokrati och workshops om klimat och hållbar utveckling.

Studieförbunden höjer pulsen inför valet till Europaparlamentet

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-08 09:05 CEST

Den nionde maj är det Europadagen. Under våren har studieförbunden laddat upp med studiematerial och aktiviteter inför valet till Europaparlamentet. Läs mer om bl.a. Tråk-EU, Europadansen den 6 juni, Europa är ditt och Förorternas riksdag.

Ny gemensam kraft i civilsamhället

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-04 13:46 CEST

Onsdag den 29 april 2009 grundades Civos - Civilsamhällets organisationer i samverkan. Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation är en av de tretton organisationer som valt att gå samman för att långsiktigt bidra till ett starkare civilsamhälle och aktivt föreningsliv.

Alliansens kommunpolitiker i otakt med väljarna

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-23 08:15 CEST

Enligt en ny undersökning är det bara två tredjedelar (66 procent) av alliansens kommunpolitiker med folkbildningsansvar som anser att studieförbundens verksamhet är viktig eller mycket viktigt. Hos alliansens väljare är siffran betydligt högre nämligen 88 procent. Mest positiva är KD-väljarna, bland dem anser 93 procent att studieförbundens verksamhet är viktig/mycket viktig.

Allt fler arbetslösa anser att studieförbunden är viktiga i samhället

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-22 12:00 CEST

Hos studieförbunden möts varje år 2,2 miljoner personer i studiecirklar. Allt fler arbetslösa bedömer att folkbildningen och studieförbunden har en viktig roll. Enligt en ny opinionsundersökning tycker 90 procent av de arbetslösa att studieförbunden är viktiga i samhället - en ökning med åtta procentenheter sedan 2007. Undersökningen presenteras på Folkbildningsförbundets förbundsmöte 23 april.

Aktivister med fokus på EU samlas i Göteborg i september

Pressmeddelande Publicerad: 2009-03-23 10:18 CET

"Aktivt medborgarskap i Europa" är en konferens som samlar engagerade inom något av tre teman: identitet, delaktighet och klimat. Studieförbund, ideella organisationer och beslutsfattare från Europas alla hörn möts på Världskulturmuseet i Göteborg under två dagar i september.

Ingen titel
Mer än 10 000 band hos studieförbunden

Pressmeddelande Publicerad: 2009-03-16 08:20 CET

De nio studieförbunden är engagerade i 260 lokala musikhus. Över 10 600 band spelar i cirka 4 300 replokaler. Mer än 47 000 personer spelar i band hos studieförbunden. Musikarrangemangen når en publik på nära 700 000 personer per år. Fakta från Folkbildningsförbundets enkät blandas med citat, listor och information i en ny folder om pop, rock och hip hop.

Ingen titel
Debatt: Låt musiken visa vägen

Pressmeddelande Publicerad: 2009-02-20 10:11 CET

En kommun som satsar på ungas musicerande har allt att vinna. Artister som Håkan Hellström och Sugerplum Fairy blir synonymt med Göteborg respektive Borlänge. Nya band sätter fler orter på kartan. Ideella krafter och föreningsliv skapar fantastiska festivaler på platser som Arvika och Hultsfred. Ser inte lokala politiker nyttan med pop, rock och hiphop?

Kommunerna riskerar stjälpa kulturen

Pressmeddelande Publicerad: 2009-02-12 16:08 CET

Idag kom Kulturutredningens betänkande, som bland annat föreslår att kommunerna involveras i regionala samtal och förhandlingar om de statliga kulturbidragen. Samtidigt visar nya siffror att kommunerna fortsätter att skära i folkbildningsanslagen. - Tyvärr är trenden att kommunerna överger alla dem som vill aktivera sig och lära nytt, säger Åke Gustavsson, ordförande för Folkbildningsförbundet.

Studieförbunden om Kulturutredningen

Pressmeddelande Publicerad: 2009-02-12 14:36 CET

"Vi vill lägga till ytterligare ett nationellt kulturpolitiskt mål. Kulturutredningen har uppmärksammat folkbildningen som en viktig kulturaktör. För att det ska slå igenom behövs ett konkret mål" kommenterar Åke Gustavsson, ordförande för Folkbildningsförbundet. Studieförbunden tycker till utifrån människors möjlighet att uppleva och själva skapa kultur i hela landet.

Debatt: E-förvaltningen - ett demokratiskt fiasko?

Pressmeddelande Publicerad: 2009-02-12 09:30 CET

Kommuner och region riskerar att utveckla e-tjänster som en stor del av befolkningen inte kan använda. Det skriver Folkbildningsförbundet i en debattartikel i Dagens Samhälle. Folkbildningsförbundet pekar på att endast av tio svenska kommuner som har lättläst information på sin webbsida, och efterlyser insatser för de två miljoner svenskar som står utanför internetsamhället.

Debatt: Regionala portföljer kan ge mer kultur till fler

Pressmeddelande Publicerad: 2009-02-12 07:47 CET

Om regionala portföljer med kulturpengar införs, såsom kulturutredningen väntas föreslå, skall det stå "deltagarna" och "publiken" på adresslappen. Det skriver Maicen Ekman och Åke Gustavsson, generalsekreterare respektive ordförande för Folkbildningsförbundet i Sydsvenskan.

Studieförbunden bra för nyanlända

Pressmeddelande Publicerad: 2009-02-09 15:38 CET

Regeringen inleder en ny dialog om relationerna mellan staten och den ideella sektorn. Denna gång står organisationer som arbetar med mottagande av asylsökande, nyanländas etablering samt integration i fokus. Även EU är på gång med ett ”Europeiskt integrationsforum”. Folkbildningsförbundet har tagit fram en modell för hur nyanlända till Sverige kan ta del av samhället med hjälp av studieförbunden.


Sociala medier


Presskontakter


Niklas Frykman
Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50


BilderVideorPodcastsDokument