Pressmeddelanden 2010


Folkbildningen går in i gemensam kulturallians

Pressmeddelande Publicerad: 2010-12-09 06:00 CET

För att stärka breddkulturen och sätta tryck bakom sina kulturpolitiska visioner blev Folkbildningsförbundet medlem i Ideell Kulturallians den 8 december 2010. "Vi som är verksamma inom amatörkulturen har behov av att tala med en röst ibland, inte minst i den nya samverksansmodellen" säger generalsekreterare Maicen Ekman. "Vi ska se till att den ideella kulturen värderas högre."

Kom igen Hatt – nu ska svenskarna ut på nätet

Pressmeddelande Publicerad: 2010-12-03 06:00 CET

Redan om tre år ska ytterligare en halv miljon svenskar använda Internet. Det är målet för en bred samling organisationer som startat en kampanj för ökad digital delaktighet. De uppmanar IT-minister Anna-Karin Hatt att haka på. "Vår erfarenhet är att icke-användarna måste erbjudas gratis verksamhet. Vi står beredda att locka ut fler på Internet" säger Maicen Ekman, Folkbildningsförbundet.

Debatt: SD angriper svenskt studieförbund

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-24 15:12 CET

”Tvärtom mot vad Sverigedemokraterna säger behöver nya och gamla rörelser mötas. Dialog och kunskap är en bra grund för vänskap och förståelse, och det bästa vaccinet mot främlingsfientlighet” skriver Folkbildningsförbundet och de tio studieförbunden på SvD Opinion. Debattörerna reagerar på SD:s bemötande av det svenska studieförbundet Ibn Rushd och dess muslimska medlemsorganisationer.

Debatt: Låt studieförbunden sköta samhällsorienteringen

Pressmeddelande Publicerad: 2010-11-19 10:24 CET

Att nyanlända flyktingar ska få en obligatorisk samhällsorientering av kommunerna föreslås i en statlig utredning. Låt studieförbunden sköta den, och låt erbjudandet omfatta fler, menar Folkbildningsförbundet. När vuxna med olika bakgrund ska lära nytt tillsammans passar studiecirkelns form särskilt bra, skriver ordförande Åke Gustavsson och generalsekreterare Maicen Ekman i Dagens Samhälle.

Till Nyamko Sabuni: Folkbildning ger aktiva medborgare

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-07 10:51 CEST

"Folkbildningen skapar aktiva medborgare" säger generalsekreterare Maicen Ekman. "Det hoppas vi att minister Sabuni både ser och vill lyfta för framtiden." Nyamko Sabuni är ny folkbildningsminister. "Nu efter valet är det fler än vanligt som pratar politik. Det är sådant som studieförbunden fångar upp" kommenterar Maicen Ekman.

Lokala initiativ mot rasism och för allas lika värde

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-29 07:00 CEST

Att Sverigedemokraterna valts in i riksdagen och många nya kommuner har väckt liv i debatten om vad som är typiskt svenskt. Drottning Silvia eller Zlatan? Knätofs eller samba? Folkbildningsförbundet har i uppropet ”Typiskt svenskt” tagit ställning mot främlingsfientlighet och för allas lika värde. Nu vill förbundet se politiska ställningstaganden mot rasismen.

Debatt: Möten utvecklar Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-27 10:53 CEST

När civilförsvaret planerar för extrema situationer som krig och naturkatastrofer finns det ett argument för att svenskarna kommer klara av att sköta kommunikation, omvårdnad och matförsörjning i kristider: föreningslivet. När det blir dags att formera sig efter valet hoppas vi att den kommunala majoriteten vill satsa på folkbildning och lokal gemenskap, skriver Maien Ekman.

Folkbildning på Bok & Bibliotek

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-22 10:47 CEST

Studieförbunden erbjuder möten som utvecklar Sverige. Flera studieförbund hittar du på årets bokmässa i Göteborg, 23-27 september. Vi samlar böcker, författare, studiematerial, inspiration och engagerade folkbildare. Välkommen att besöka oss!

Idrottsstjärnor tar ställning

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-18 09:20 CEST

I ett öppet brev skickar svenska idrottsstjärnor en uppmaning till sina fans och hela landets befolkning: rösta inte på ett främlingsfientligt parti! Brevet är bl.a. signerat av Carolina Klüft, Peter Forsberg och Börje Salming. Idrottsstjärnornas brev är publicerat i Aftonbladet och på typisktsvenskt.se Typiskt svenskt är ett upprop och en portal, initiativtagare är Folkbildningsförbundet.

Typiskt svenskt!

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-10 17:20 CEST

Uppropet Typiskt svenskt samarbetar med Berghs School of Communication! Elever gör "viraler" för att sprida budskapet om allas lika värde. Se filmerna på internet via www.typisktsvenskt.se. Uppropet har initierats av Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation. Allt fler organisationer och företag ställer sig bakom uppropet för mångfald och mot intolerans.

Nästan var tredje kommun sänker stöd till studieförbunden

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-09 10:21 CEST

”Under ett valår behöver vi möten, samtal och debatter. Allt det som studieförbunden har att erbjuda” säger Maicen Ekman, generalsekreterare för Folkbildningsförbundet.. Därför är det nedslående att 30 procent av kommunerna sänker anslagen till studieförbunden. Under en tioårsperiod har stödet minskat med 116 miljoner kronor.

Debatt: Kraftig klyfta mellan bokmalar och de som inte läser

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-07 16:00 CEST

Läsande engagerar. Det öppnar nya dörrar och möjliggör kunskapssökande genom hela livet. Nära en tredjedel av svenskarna tar knappt del av litteraturen. Vi är många som väntar på lovande vallöften inom kulturområdet. Finns det politisk vilja att stärka folkbildningen och läsfrämjandet lokalt? Kommer de politiska partierna satsa på läslust? Av Folkbildningsförbundet och Författarförbundet.

Kulturen skulle bli en valfråga, var är visionerna?

Pressmeddelande Publicerad: 2010-08-18 07:00 CEST

På seminariet ”Litteraturen och makten” den 26 augusti möts politiker, författare, översättare och folkbildare. Det blir ett tillfälle att diskutera nyttan och nöjet med en aktiv litteraturpolitik, och hur man sprider läsandet. Medverkar gör bland andra Sven Lindqvist, Ingrid Elam, Emil Jensen, Dorotea Bromberg och Anders R. Olsson. Tid: kl. 9.00 - 17.00 Plats: Biograf Skandia i Stockholm

Almedalen: Möten och kunskap – ett vaccin mot främlingsfientlighet

Pressmeddelande Publicerad: 2010-06-29 10:58 CEST

Hur tacklar vi förutfattade meningar och fördomar? På Gotlands länsmuseum bjuder Folkbildningsförbundet och studieförbunden in till två timmars seminarium onsdag den 7 juli. Det blir både inspiration och praktisk folkbildning i form av minicirklar. Erik Amnå, Alexander Bengtsson, Monica Stolpe Nordin och Martin Nihlgård inleder. EU-kommissionen bjuder deltagarna på lunch efteråt - så kom i tid!

Debatt: Varför säger alla "tack" hela tiden?

Pressmeddelande Publicerad: 2010-05-27 11:55 CEST

I utredningen Sverige för nyanlända, som Erik Amnå överlämnade till regeringen den 20 maj, föreslås samhällsorientering för nyanlända. Folkbildningsförbundet föreslår att fler grupper kan erbjudas kurser i samhällsorientering. Och uppmanar Sveriges kommuner att anlita studieförbunden för att anordna kurserna. Vi har metoden, erfarenheten och viljan att anordna kurser i samhällsorientering!

Debatt: Kunskap och möten – ett vaccin mot främlingsfientlighet

Pressmeddelande Publicerad: 2010-04-09 14:44 CEST

I dag görs brandkårsutryckningar mot främlingsfientlighet, men efter insatsen verkar frågan trilla ut ur kommunernas dagordningar. Hur många kommuner har en strategi för mot främlingsfientlighet? De nio studieförbunden uppmanar kommunerna: Ta med folkbildningen som framgångsfaktor när en strategi för tolerans ska formuleras.

Låt folkbildningen förbli momsbefriad!

Pressmeddelande Publicerad: 2010-04-07 16:58 CEST

Den ideella sektorns verksamhet drivs inte av något vinstintresse eller utförs av en beskattningsbar aktör, därför är det orimligt att momsbelägga den. Bland annat detta skriver Folkbildningsförbundet i ett remissvar på utredningen" Mervärdesskatt för den ideella sektorn, mm".

Debatt: Att snåla på breddkultur är att bita sig själv i svansen

Pressmeddelande Publicerad: 2010-03-21 13:29 CET

Kommunerna drar ned på breddkulturen och det är folkbildningen som tar mest stryk av nedskärningarna, det visar en färsk studie från Kulturrådet och SKL. Forskare slår fast att ett rikt kulturliv bidrar till människors hälsa och välbefinnande. Att satsa på studieförbunden är därför en investering för de kommuner som vill utvecklas och berikas!

Pressinbjudan 18 mars 2010: MÖT FOLK – ett vaccin mot främlingsfientlighet

Pressmeddelande Publicerad: 2010-03-15 10:30 CET

I utställningen MÖT FOLK ställer sex studenter från Fotoskolan STHLM/Folkuniversitetet ut porträttbilder till Folkbildningsförbundets annonskampanj på temat ”Kunskap och möten – ett vaccin mot främlingsfientlighet”. Välkommen på vernissage: Torsdag den 18 mars, kl. 16.00 – 18.00 Galleri Dobre, Kungstensgatan 45, Stockholm

Studieförbunden – en trampolin till Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2010-03-05 18:48 CET

Folkbildningsförbundet är positivt till förslag om att ge nyanlända invandrare möjlighet till orientering om hur det svenska samhället fungerar. Studieförbunden är vana att möta människor som nyligen kommit till Sverige i sin verksamhet. Kommunerna bör fortsätta att anlita oss, säger Maicen Ekman, generalsekreterare, Folkbildningsförbundet.

Är folkbildningen uppkäftig? Ja!

Pressmeddelande Publicerad: 2010-03-01 17:42 CET

I skriften "Olikheter berikar" presenteras verksamhetsexempel inom integrationsområdet som bedrivs inom studieförbunden. Folkbildningsförbundet har gjort sammanställningen.

Civilsamhället riskerar att hamna mellan stolarna

Pressmeddelande Publicerad: 2010-02-22 17:47 CET

Folkbildningsförbundet kommenterar regeringens utredning ”Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet” . – Det låter bra att civilsamhället ges en plats i dialogen, men vår roll befaras bli en flummig historia om den nationella nivån suddas ut, säger Maicen Ekman, Folkbildningsförbundets generalsekreterare.

Folkbildningsförbundet tycker till om EU:s framtidsstrategi EU 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2010-02-01 14:27 CET

Folkbildningsförbundet har lämnat synpunkter på EU:s utkast till den nya strategin EU 2020. Folkbildningsförbundet framhåller att samhället måste satsa på utbildning som är tillgänglig för alla, i ett livslångt lärande, och föreslår ett europeiskt Kunskapslyft.


Sociala medier


Presskontakter


Niklas Frykman
Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50


BilderVideorPodcastsDokument