Pressmeddelanden 2016


Ingen titel
84 150 asylsökande lär sig svenska hos studieförbunden

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-28 08:00 CET

84 150 asylsökande har deltagit i verksamhet hos något av de tio studieförbunden i år. ”Det är ett historiskt resultat och något att vara stolt över” kommenterar Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson. ”Samtidigt vill vi få möjlighet att göra mer också för de människor som får uppehållstillstånd och ska etablera sig i Sverige.”

Ingen titel
Glöm inte folkbildningens insatser för asylsökande!

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-04 13:58 CEST

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg skriver i inlägget”Utnyttja civilsamhället inkluderande kraft” om frivillighetsorganisationers betydelse i mottagandet av asylsökande, och att de kan utnyttjas bättre. Från Studieförbundens sida håller vi med om budskapet, men jag häpnar över att studieförbundens breda arbete med folkbildning tillsammans med asylsökande och nyanlända inte nämns överhuvudtaget.

Ingen titel
Premiär för en ny mötesplats: Folk & bildning 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-23 07:30 CEST

Folk & bildning 2016 är första upplagan av det som ska bli en årlig mötesplats om folkbildning och studieförbunden som samhällsaktör. Konferensen hålls på Historiska museet i Stockholm den 26 september och teman för dagen är ungas arbetsmarknad och nyanländas etablering. Arrangör är branschorganisationen Studieförbunden. Medverkar gör bland andra minister med ansvar för folkbildning Anna Ekström.

Ingen titel
Studieförbundsperspektiv på regeringens budgetförslag

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-20 16:23 CEST

Regeringen föreslår att nivån på folkbildningsanslaget fryses 2019 och 2020. Eftersom regeringen i sin egen prognos räknar med prishöjningar på fem procent under 2019 och 2020 innebär det en väsentlig nedskärning av resurserna för folkbildningen. De tio studieförbunden får nu betydande resurstillskott för folkbildningen med asylsökande, vilket är välkommet. Läs fler kommentarer här.

Ingen titel
Studieförbunden på Bokmässan: Plats för debatt

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-19 17:36 CEST

På årets bokmässa i Göteborg 22-25 september med tema yttrandefrihet arrangerar flera studieförbund litteratursamtal och idédebatt. Det blir möten mellan författare, skribenter och engagerade folkbildare. Två fina litteraturpris delas ut. Debatten pågår och du är välkommen att delta!

Ingen titel
Välkommen som folkbildningsminister Anna Ekström!

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-13 17:09 CEST

Idag presenterade statsminister Stefan Löfven Anna Ekström som ny minister i utbildningsdepartementet. En viktig del av uppdraget är folkbildningen, den verksamhet som bedrivs av studieförbund och folkhögskolor. Avgörande för samhällets utveckling är att vi tar vara på erfarenheter och kompetens hos alla medborgare.

Ingen titel
Folkbildning med asylsökande behöver 500 miljoner

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-05 07:26 CEST

Bland asylsökande i Sverige har en tredjedel deltagit i språkstudier och andra aktiviteter i de tio studieförbundens regi. Det är regeringens särskilda satsning ”Svenska från dag ett” som gjort det möjlighet för drygt 58 000 personer att delta i studierna hittills i år. Studieförbunden vill att asylsökande ska få medverka i folkbildning och språkstudier från första dagen till sista.

Ingen titel
Folkbildning, etablering och validering i Almedalen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-30 11:17 CEST

Under Almedalsveckan 2016 arrangerar branschorganisationen Studieförbunden och dess medlemmar en mängd aktiviteter och mötesplatser i Visby. Det blir idédebatt och seminarier om aktuella frågor som asylrätt och ungas möjlighet till jobb och studier. Målet är att göra Almedalen till en gigantisk studiecirkel. Här hittar du tid och plats för arrangemangen.

Folkbildning kan motverka digitalt utanförskap

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-13 14:00 CEST

I dagens vårbudget skriver regeringen att digitaliseringen är en betydande förändringsfaktor som har möjlighet att stärka välfärden och öka tillväxten. Studieförbunden menar att om den digitala utvecklingen ska komma alla till del, och därmed genomsyra samhället, behövs en massiv folkbildningsinsats.

Ingen titel
"Självmål av regeringen när det gäller kontakttolkar"

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-13 13:44 CEST

I budgetpropositionen för 2016 ökade regeringen anslaget till kontakttolkutbildningen till 38 miljoner kronor. Samtidigt kan inte deltagare på studieförbundens kontakttolkutbildning söka studiemedel. "Det är självmål av regeringen att neka studiemedel på studieförbundens utbildning av kontakttolkar när den byggs ut för att behoven är så stora" kommenterar generalsekreterare David Samuelsson.

Ingen titel
Folkbildning med asylsökande: Pengarna tar slut under hösten

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-13 12:37 CEST

​Regeringen föreslår i vårbudgeten extra anslag på totalt 97 miljoner till folkbildningens verksamhet med asylsökande år 2016, varav 72 miljoner tilldelas till de tio studieförbunden för att stärka den befintliga studieverksamheten med asylsökande. "Om de tio studieförbunden ska möta behoven hos de asylsökande tar pengarna slut redan under hösten" kommenterar generalsekreterare David Samuelsson.

Skrivelse till Åsa Regnér: satsa på jämställdhetsutbildning via de tio studieförbunden

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-07 08:00 CET

I en skrivelse till jämställdhetsminister Åsa Regnér föreslår branschorganisationen Studieförbunden att de tio studieförbunden tillförs extra medel för att inkludera ett tydligt jämställdhetsperspektiv i verksamheten med asylsökande, och att 20 000 deltagare kan nås. "Vi vill skapa en jämställd folkbildning, och sprida folkbildning om jämställdhet" kommenterar generalsekreterare David Samuelsson.

Ingen titel
I år vill vi lära oss mer av ren nyfikenhet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-01-28 07:30 CET

I en ny undersökning av aktuella bildningstrender i Sverige uppger 7 av 10 att nyfikenhet är deras största drivkraft för att lära nytt. ”Bildning och kunskap handlar om så mycket mer än nytta, krav och plikt” kommenterar Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson. Bildningstrender 2016 visar att människor i Sverige vill lära sig mer språk & helst tillsammans med andra i en studiecirkel.


Sociala medier


Presskontakter


Niklas Frykman
Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50


BilderVideorPodcastsDokument